Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương 2018 Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
PGS. TS. Hoàng Thị Hương Huế 2018 Khoa Hóa học
PGS. TS. Mạc Đình Hùng 2018 Phó Trưởng Khoa
Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Hưng 2018 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Hường 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Mẫn Quang Huy 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Lợi 2018 Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Minh 2018 Trưởng Phòng
Phòng Đào tạo
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Lê Đức Minh 2018 Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Phúc Quân 2018 Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm nghiên cứu Công nghệ Môi trường và Phát triển bền Vững
PGS. TS. Phạm Anh Sơn 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Đinh Xuân Thành 2018 Trưởng Khoa
Khoa Địa chất
PGS. TS. Đặng Thị Thanh Thủy 2018 Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 2018 Khoa Địa chất
PGS. TS. Lê Tuấn Tú 2018 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Thanh Vân 2018 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Phạm Văn Anh 2020 Khoa Môi trường
PGS. TS. Đào Sỹ Đức 2020 Phó Trưởng Khoa
Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
  • Website cựu sinh viên