Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
GS. Tôn Tích Ái Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Hoài An Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Anh Khoa Địa chất
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc Trung Tâm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
TS. Phạm Thị Việt Anh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
TS. Ngô Vân Anh Khoa Môi trường
ThS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa Môi trường
TS. Phan Thị Lan Anh Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm.
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh Phó giám đốc Phòng thí nghiệm
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
TS. Nguyễn Thị Lan Anh Khoa Sinh học
ThS. Trần Thị Thùy Anh Khoa Sinh học
TS. Trịnh Quốc Anh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Thị Vân Anh Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Ngô Quốc Anh Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trường THPT chuyên KHTN
ThS. Thị Việt Anh Trường THPT chuyên KHTN
ThS. Thị Lan Anh Trường THPT chuyên KHTN
ThS. Thị Tuyết Anh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
ThS. Nguyễn Kim Ngọc Anh TT Động lực học Thủy khí Môi trường
  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên