Đội ngũ GS, PGS

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hương 2023 Phó Trưởng Khoa
Khoa Địa lý
PGS. TS. Lê Thị Huyền 2023 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan 2023 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Phạm Đức Thắng 2023 Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thị Tuyết Thu 2023 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Đặng Thanh Tuấn 2023 Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên