Nghiên cứu khoa học

Các phương pháp từ, trọng lực 2 và 3D trong nghiên cứu cấu trúc sâu thềm lục địa Việt Nam;

  • Nghiên cứu và dự báo động đất;

  • Xây dựng phần mềm máy tính trong công tác phân tích và xử lý các số liệu Địa Vật lý;

  • Nghiên cứu cải tiến công nghệ thu thập số liệu Địa Vật lý.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên