Phòng thí nghiệm Vật lý năng lượng cao và Vũ trụ học

Phòng thí nghiệm Vật lí năng lượng cao và Vũ trụ học được thành lập ngày 05/01/2007 nhằm kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ, sinh viên chuyên ngành vật lí năng lượng cao.

Cơ cấu tổ chức:

- Giám đốc : GS.TS. Hà Huy Bằng

- Các cộng tác viên: GS.TS. Nguyễn Văn Thỏa, TS. Phạm Thúc Tuyền, các cán bộ trong Khoa Vật lí, trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội, Viện Vật lý Kĩ thuật-Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,Viện Vật lí, …

Hiện tại Phòng thí nghiệm còn tiến hành tổ chức và tham gia các hoạt động khoa học, đào tạo phát triển nhân lực (trong nước cũng như quốc tế) nhằm phục vụ, phát triển các hướng nghiên cứu của mình. Đồng thời Phòng thí nghiệm cũng đang chuẩn bị đủ năng lực để sẵn sàng tham gia các dự án và hợp tác quốc tế lớn như LHC, ILC, Belle-2, v.v...

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên