Bộ môn Vật lý Vô tuyến

GIỚI THIỆU BỘ MÔN VẬT LÝ VÔ TUYẾN

 

Năm 1962, khoa Vật lý được thành lập, bộ môn Vật lý Vô tuyến cũng được thành lập từ năm đó. Chủ nhiệm đầu tiên của Bộ môn là PGS.TS Nguyễn Khang Cường. Đã gần 60 năm, trải qua nhiều thời kỳ, bộ môn Vật lý Vô tuyến luôn là một trong số các bộ môn đóng góp nhiều cho quá trình đào tạo của khoa.

Đào tạo:

Hiện nay Bộ môn Vật lý Vô tuyến đang tham gia hai hệ đào tạo bậc đại học của Khoa là: Hệ đào tạo Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế theo định hướng Kỹ thuật điện tử hiện đại và hệ Sư phạm vật lý. Về đào tạo sau đại học bộ môn phụ trách đào tạo cao học và nghiên cứu sinh theo hướng chuyên ngành Vật lý Vô tuyến và Điện tử.


Các giáo trình chính bậc đại học bộ môn phụ trách

Các loại hình thực tập

 1. Vô tuyến điện tử

(sinh viên hệ sư phạm Vật lý, học kỳ II năm thứ 2)

 1. Thực tập vô tuyến

(sinh viên hệ sư phạm Vật lý, học kỳ I năm thứ 3)

 1. Kỹ thuật số

(sinh viên hệ sư phạm Vật lý, học kỳ I năm thứ 3)

 1. Thực tập kỹ thuật số

(sinh viên hệ sư phạm Vật lý, học kỳ I năm thứ 3)

 1. Điện và điện tử

(sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế, học kỳ II năm thứ 3)

 1. Thực hành điện và điện tử

(sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế, học kỳ II năm thứ 3)

 1. Điện tử tương tự

(sinh viên hệ Vật lý chuẩn và sinh viên hệ Công nghệ Hạt nhân theo định hướng ứng dụng bức xạ, học kỳ II năm thứ 2)

 1. Thực hành điện tử tương tự

(sinh viên hệ Vật lý chuẩn và sinh viên hệ Công nghệ Hạt nhân theo định hướng ứng dụng bức xạ, học kỳ I năm thứ 2)

 1. Điện tử số

(sinh viên chương trình Vật lý chuẩn và sinh viên chương trình Công nghệ Hạt nhân theo định hướng ứng dụng bức xạ, học kỳ I năm thứ 3)

 1. Thực hành điện tử số

(sinh viên chương trình Vật lý chuẩn và sinh viên chương trình Công nghệ Hạt nhân theo định hướng ứng dụng bức xạ, học kỳ I năm thứ 3)

 1. Truyền tin số

(sinh viên chuyên ngành Vật lý Vô tuyến, năm thứ 4)

 1. Thực tập vô tuyến chuyên đề

(sinh viên chuyên ngành Vật lý Vô tuyến, học kỳ I năm thứ 4)

 1. Thông tin vệ tinh

(sinh viên chuyên ngành Vật lý Vô tuyến, năm thứ 4)

 

 1. Dao động

(sinh viên chuyên ngành Vật lý Vô tuyến, năm thứ 4)

 

 1. Điều chế xung và điều chế số

(sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế theo định hướng Kỹ thuật điện tử hiện đại, học kỳ II năm thứ 3)

 

 1. Lý thuyết xử lý tín hiệu số

(sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế theo định hướng Kỹ thuật điện tử hiện đại, học kỳ II năm thứ 3)

 

 1. Lý thuyết truyền dẫn số

(sinh viên hệ đào tạo Cử nhân Vật lý đạt trình độ quốc tế theo định hướng Kỹ thuật điện tử hiện đại, học kỳ II năm thứ 3)

 

 

Khoa Vật lý
 • Website cựu sinh viên