Bộ môn Vật lý Địa cầu

Bộ môn Vật lý Địa cầu được thành lập từ năm 1961. Trải qua một chặng đường dài gần 60 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Vật lý Địa cầu  đã có được một bề dày thành tích lớn trong đào tạo. Cho tới nay đã có khoảng hơn 750 cử nhân, 15 tiến sỹ và 95 thạc sỹ khoa học đã được đào tạo tại Bộ môn.
Cán bộ của Bộ môn: Hiện nay, Bộ môn có 08 cán bộ gồm:
PGS.TS. Võ Thanh Quỳnh
PGS.TS. Vũ Đức Minh
PGS.TS. Đỗ Đức Thanh
TS. Nguyễn Đức Vinh
ThS. Tạ Quỳnh Hoa
ThS. Giang Kiên Trung
ThS. Nguyễn Viết Đạt
ThS. Phạm Thành Luân

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên