Liên hệ

Văn phòng Trung tâm: P204-Nhà T2, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84-43-558 2216/Fax: 

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên