Trường Đại học khoa học Tự nhiên – Chủ trì kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014
Trường Đại học khoa học Tự nhiên – Chủ trì kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2014

Năm 2014, Trường Đại học khoa học Tự nhiên vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IchO) lần thứ 46.

  • Website cựu sinh viên