Các ngành đào tạo đại học tại Khoa Toán – Cơ – Tin học

Năm học 2014 – 2015, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, tuyển sinh ba ngành: ngành Toán học (chỉ tiêu 60), ngành Toán Cơ (chỉ tiêu 30) và ngành Máy tính và Khoa học thông tin (chỉ tiêu 80).

Năm học 2014 – 2015, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, tuyển sinh ba ngành: ngành Toán học (chỉ tiêu 60), ngành Toán Cơ (chỉ tiêu 30) và ngành Máy tính và Khoa học thông tin (chỉ tiêu 80).  

Ngành Toán học:

Toán học là ngành khoa học then chốt trong khoa học cơ bản và công nghệ, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay. Bởi vậy, ngành Toán học đã được tổ chức đào tạo ngay từ năm Nhà trường được thành lập (năm 1956).

Mục tiêu của chương trình nhằm đào tạo các cử nhân khoa học có kiến thức vững về Toán học hiện đại, có khả năng nghiên cứu, giảng dạy Toán học cao cấp, và ứng dụng Toán học vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, ngân hàng, tài chính, kinh tế, xã hội.

Ngoài những kiến thức theo yêu cầu chung của một cử nhân khoa học, sinh viên được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản - cơ sở của toán học và một số kiến thức chuyên sâu của toán học lý thuyết và toán ứng dụng. Ngoài ra, sinh viên được trang bị kĩ năng sử dụng các phần mềm toán học, lập trình và xây dựng thuật toán để phục vụ cho việc phân tích và mô phỏng một số mô hình toán học trong các bài toán ứng dụng. Sinh viên bước đầu được làm quen với một số chuyên ngành hiện đại của Toán học, được khuyến khích tham gia vào các cuộc thi Olympic và nghiên cứu khoa học sinh viên.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lý kinh tế, tài chính, các cơ sở công nghiệp có sử dụng kiến thức Toán học cũng như giảng dạy toán học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học hoặc học tiếp sau đại học. Bắt đầu từ năm học 2012 - 2013, "Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ hỗ trợ học bổng cho những sinh viên ngành Toán học có kết quả học tập tốt.

Bên cạnh chương trình đào tạo chuẩn, các thí sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia bậc THPT hoặc đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh đại học có thể đăng kí học chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng (CNKHTN) ngành Toán học. Sinh viên học chương trình này được nhiều ưu đãi như: học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, được học bổ sung ngoại ngữ và các kiến thức toán học nâng cao, có điều kiện học tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của các giáo sư và giảng viên giỏi. Phần lớn sinh viên của chương trình CNKHTN ngành Toán học sau khi tốt nghiệp đã nhận được học bổng để tiếp tục học tập tại các trường đại học có uy tín ở các nước tiên tiến. Nhiều người đã trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu toán có triển vọng ở trong và ngoài nước.

Sinh viên Cử nhân khoa học tài năng ngành Toán học sau giờ học với giáo sư thỉnh giảng đến từ Đại học Washington, Seattle (Hoa Kỳ)

Ngành Toán – Cơ:

Cơ học là nền tảng của hầu như tất cả các ngành công nghiệp, có mặt trong mọi lĩnh vực công nghệ sản xuất như vật liệu, dầu khí, chế tạo máy, đóng tàu,… Ngành Toán-Cơ đã có truyền thống hơn 50 năm đào tạo, từ năm 1963 đến nay đã có hơn 40 khoá sinh viên tốt nghiệp. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao của Toán học, đồng thời biết vận dụng lý thuyết Toán học để mô hình hoá và giải quyết các bài toán Cơ học. Sinh viên được đào tạo theo hướng các chuyên ngành Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng-chất khí, Cơ học đại cương và ứng dụng. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp thu các kiến thức về Tin học, có khả năng tự lập trình hoặc sử dụng thành thạo các phần mềm Toán học ứng dụng. Ngoài chương trình đào tạo chuẩn, chương trình CNKHTN Toán-Cơ đã và đang đào tạo các cử nhân khoa học chuyên sâu về Toán ứng dụng và Cơ học.

Khoa Toán- Cơ- Tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN là một trong những đơn vị hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo các cán bộ giảng dạy Cơ học cho các trường đại học, cao đẳng cũng như cung cấp các cán bộ nghiên cứu chuyên sâu cho các viện nghiên cứu liên quan tới Cơ học. Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán-Cơ có đủ năng lực làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu; các cơ quan, cơ sở sản xuất và kinh doanh có sử dụng kiến thức Toán học, Cơ học, Cơ khí hay Công nghệ cơ khí. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể giảng dạy các môn liên quan tới ngành Toán học hoặc Cơ học tại các trường đại học, cao đẳng, THPT. Nếu có đủ điều kiện, sinh viên ra trường có thể được đào tạo tiếp bậc thạc sĩ, tiến sĩ.

Ngành Máy tính và khoa học thông tin:

Ngành Máy tính và Khoa học thông tin lần đầu tiên được đưa vào danh mục các ngành đào tạo đại học ở Việt Nam từ năm 2012 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có kiến thức khoa học liên ngành, có khả năng ứng dụng các kiến thức khoa học máy tính và khoa học tính toán nói chung để giải quyết các vấn đề về tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm thông tin, phát hiện thông tin và tri thức từ dữ liệu. Trong thời đại mà thông tin đóng vai trò hạ tầng trong sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội cũng như khoa học kỹ thuật trên toàn cầu, việc đào tạo nhân lực cho lĩnh vực khoa học thông tin là một trong những vấn đề được Nhà nước ưu tiên phát triển hàng đầu. Ngành Máy tính và Khoa học thông tin cũng là một trong 8 ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được phê duyệt đề án “Áp dụng cơ chế tài chính đặc biệt nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu ngành khoa học cơ bản”. Sinh viên theo học ngành này được hỗ trợ chi phí học tập và cấp học bổng tối thiểu bằng mức học phí phải nộp. 

Sinh viên giao lưu với giáo sư nước ngoài

Ngoài các kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn,  chương trình đào tạo ngành Máy tính và Khoa học thông tin ở Khoa Toán - Cơ - Tin học trang bị cho sinh viên cơ sở toán học và các kiến thức nền tảng của khoa học máy tính, cũng như các kiến thức ứng dụng các mô hình toán học và thống kê để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực khoa học thông tin. Sinh viên tốt nghiệp ngành Máy tính và khoa học thông tin đạt chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành như sau:

-        Có khả năng ứng dụng tri thức về tính toán và toán học, đặc biệt là toán rời rạc, xác suất và thống kê;

-        Có kiến thức về thu thập, tổ chức và lưu trữ thông tin trên máy tính.

-        Có khả năng thiết kế và triển khai thực nghiệm, phân tích và diễn giải dữ liệu;  

-        Có khả năng thiết kế, cài đặt và đánh giá một hệ thống hay một thành phần phần mềm, đáp ứng các ràng buộc về thời gian, bộ nhớ cũng như các ràng buộc kinh tế, xã hội, v.v…

-        Có khả năng xác định, mô hình hoá và giải quyết các vấn đề tính toán;

-        Có khả năng sử dụng các kĩ thuật, công cụ hiện đại cho công việc tính toán chuyên nghiệp;

-        Có khả năng ứng dụng cơ sở toán học, nguyên lý thuật toán và các lý thuyết tin học trong việc mô hình hoá, thiết kế và đánh giá các hệ thống trên máy tính.

Cử nhân khoa học ngành Máy tính và Khoa học thông tin có đủ năng lực làm việc, nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông tại các viện nghiên cứu, các trung tâm Công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước, các công ty phát triển phần mềm, các doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng, bảo hiểm, tài chính v.v. cũng như các doanh nghiệp khác có hệ thống thông tin và nhu cầu khai thác thông tin hiệu quả. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm công tác giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và THPT trong lĩnh vực Tin học. Nếu có đủ điều kiện, sinh viên ra trường có thể được đào tạo tiếp ở bậc sau đại học.

Giờ học thực hành trong phòng máy

  • Website cựu sinh viên