Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ YẾU

+ Hóa dược: Tổng hợp các chất có hoạt tính chống ung thư, Alzheimer, ….
 
+ Hóa sinh: Sinh tổng hợp các vitamine
 
+ Hóa học các hợp chất tự nhiên: Tìm kiếm các công thức mới, các chất có hoạt tính sinh học từ tự 
 
nhiên
Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên