Giới thiệu chung

Khoa Hóa học có sứ mệnh đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nghiên cứu phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại trong lĩnh vực Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Hóa Dược, phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển, bảo vệ đất nước và hội nhập quốc tế. Khoa Hóa học đã và đang phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về Hóa học, Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và Hóa Dược có uy tín và có lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á trong những năm tới đây.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên