Liên hệ

Văn phòng PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh tại P.816 nhà T5, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 0916896344
Email: klamag@gmail.com

  • Website cựu sinh viên