Công bố khoa học

1. Hướng nghiên cứu công nghệ xử lý nước và nước thải:

- Công nghệ xử lý nước thải chế biến thủy sản, nông sản bằng bãi lọc trồng cây trong khuôn khổ dự án hợp tác với Đại học Bacelona – Tây Ban Nha với sự tham gia của nhóm nghiên cứu:  PGS.TS. Trịnh Lê Hùng, TS. Hoàng văn Hà, PGS.TS. Đỗ Quang Trung, TS. Lê Tuấn Anh, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, TS. Nguyễn Minh Phương…

- Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hóa lý hiện đại để xây dựng mô hình hệ thống tổ hợp xử nước thải sản xuất dược phẩm và thuốc bảo vệ thực vật phối hợp với Stuttgart, công ty xử lý môi trường HST cộng hòa Liên bang Đức trong khuôn khổ Dự án AKIZ xử lý nước thải tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ với sự tham gia của nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS.TS. Bùi Duy Cam, PGS.TS. Lê Thanh Sơn, TS Chu Xuân Quang…

- Công nghệ xử lý nước thải làng nghề chế biến thực phẩm bằng phương pháp sinh học với sự tham gia của nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng, PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, PGS.TS. Trịnh Lê Hùng, PGS.TS. Trần Hồng Côn…

2. Hướng nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại:

- Nghiên cứu công nghệ tái chế, thu hồi các nguyên liệu có giá trị: Kim loại (Au, Ag, Pt, Pd, Sn, Cu, Pb, Ni…), Thủy tinh, Plastics từ chất thải điện tử nguy hại (E-waste) với sự tham gia của nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Đỗ Quang Trung, PGS. TS. Tạ Thị Thảo, PGS.TS. Bùi Duy Cam, PGS.TS. Nghiêm Xuân Thung, TS. Chu Xuân Quang…

- Nghiên cứu công nghệ thu hồi nhiên liệu tái tạo từ chất thải giàu hữu cơ đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu với sự tham gia của nhóm nghiên cứu PGS.TS. Nguyễn Thị Diễm Trang, TS. Phương Thảo và các cộng sự TU Dresden, Đại học Hanover.

3. Hướng nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu hấp phụ trong xử lý môi trường:

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hấp phụ đặc biệt, vật liệu đa chức năng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường nước (Asen, NH3, F, Cd, Pb, Hg…), khí thải (hơi Hg, khí SO2, HCl, NOx…) với sự tham gia của nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Trần Hồng Côn PGS.TS. Đỗ Quang Trung, TS. Phương Thảo…

- Nghiên cứu vật liệu quang xúc tác TiO2, ứng dụng xử lý môi trường, Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu sét chống kim loại (metal pillared clays) và ứng dụng làm xúc tác cho quá trình xử lý các chất hữu cơ độc hại bền trong môi trường nước xử lý các phẩm mầu, chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải… PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, PGS.TS. Nguyễn Đình Bảng, TS. Nguyễn Minh Phương…

Một số công trình ứng dụng triển khai trong thực tế:

Cải tạo và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải nhà máy Pepsi Hưng Yên công suất 800 m3/ngày (PGS.TS Đỗ Quang Trung và PGS.TS Trần Hồng Côn)

- Thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu Ba Vì công suất 50 m3/ngày (PGS.TS Đỗ Quang Trung và PGS.TS Trần Hồng Côn)

Thiết bị xử lý bóng đèn huỳnh quang thải bỏ 50 bóng/ giờ. Đã đăng ký phát minh sáng chế năm 2010. (PGS.TS Đỗ Quang Trung)

Thiết bị xử lý nước cấp đa năng dành cho hộ gia đình (PGS.TS Trần Hồng Côn) Đã đăng ký phát minh sáng chế năm 2009

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên