Đề tài, dự án

     Khoa Hoá học có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản làm việc trong 6 Bộ môn, 2 PTN đào tạo và 2 PTN Trọng điểm được trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị hiện đại (NMR, SC-XRD, LCMS, GCMS, ICPMS…). Các nghiên cứu của khoa tập trung vào 04 lĩnh vực sau:
- Hoá học và công nghệ vật liệu tiên tiến trong chuyển hoá hoá học, năng lượng và xử lý môi trường;
- Hoá dược và các hợp chất có hoạt tính sinh học, y dược;
- Phân tích, xác định lượng vết và siêu vết;
- Tính toán mô phỏng các quá trình hoá học.
     Từ năm 2018 đến nay, cán bộ Khoa Hoá học đã và đang chủ trì 02 đề tài Khoa học công nghệ cấp Nhà nước, hơn 100 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, ĐHQG, ngành, địa phương. Tổng khi phí thực hiện đề tài hàng năm trên 10 tỷ đồng.
Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên