1. Năm được thành lập: 1994

2. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm qua các thời kỳ

Giám đốc Trung tâm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1

Trần Văn Nhân

GS.TS.

1994-2000

2

Nguyễn Đình Bảng

PGS.TS.

2000-2001

3

Trần Thị Như Mai

PGS.TS.

2001-2012

4

Nguyễn Tiến Thảo

TS.

2012-nay

Phó Giám đốc Trung tâm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1.

Nguyễn Bích Hà 

PGS.TS.

1994-1998

3. Những cán bộ đã công tác ở Trung tâm

STT

Họ và tên

Thời gian công tác

Hiện nay

1

GS. Trần Văn Nhân

1994-2000

Đã nghỉ hưu

2

PGS.Nguyễn Bích Hà

1994-1998

Đã nghỉ hưu

3

PGS. Nguyễn Đình Bảng

1998 - 2001

Khoa Hoá

4

PGS. Vũ Ngọc Ban

1998 - 2001

Khoa Hoá

 4. Cán bộ của Trung tâm hiện nay

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Về TT từ năm

1

Trần Thị Như Mai

PGS.TS

 

2

Hoa Hữu Thu

PGS.TS

 

3

Lê Thanh Sơn

TS

 

4

Nguyễn Tiến Thảo

TS

 

5

Nguyễn Thanh Bình

PGS.TS

 

6

Khúc Quang Đạt

CN

 

7

Nguyễn Thị Minh Thư

TS

 

 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên