Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
CN. Lương Lộc Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường
PGS. Hồng Khoa Vật lý
TS. Bùi Việt Khoa Vật lý
ThS. Nguyễn Khánh Trường THPT Chuyên
CN. Nguyễn Minh Công ty TNHH KHTN
CN. Đồng Khoa Địa lý
TS. Phạm Thị Thu Khoa Môi trường
ThS. Nguyễn Thị Hải Khoa Sinh học
PGS. TS. Phạm Thế Hải Trưởng Khoa
Khoa Sinh học
PGS. TS. Phạm Nguyên Hải Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thị Hải Khoa Địa chất
ThS. Nguyễn Xuân Hải Trường THPT Chuyên
GS. Trương Quang Hải Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Minh Hải
CN. Ngô Thanh Hải Phòng Quản trị - Bảo vệ
PGS. Lưu Đức Hải Khoa Môi trường
GS. Nguyễn Xuân Hãn Khoa Vật lý
PGS. Trịnh Hữu Hằng Khoa Sinh học
TS. Trần Thị Minh Hằng Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
TS. Phạm Thị Lương Hằng Trường THPT Chuyên
  • Website cựu sinh viên