Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
Minh Hiếu Phòng Quản trị - Bảo vệ
PGS. Chí Hiếu Khoa Địa chất
GS. Trần Tứ Hiếu Khoa Hóa học
ThS. Phạm Đình Hiệu Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
GS. Phạm Ngọc Hồ Khoa Môi trường
PGS. Đào Hữu Hồ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. Trần Huy Hổ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa Phòng Chính trị và Công tác sinh viên
CN. Đỗ Thị Thúy Hoa Phòng Đào tạo
CN. Phạm Thị Hoa Khoa Hóa học
ThS. Đào Nguyễn Quỳnh Hoa Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Bùi Thị Hoa Khoa Sinh học
ThS. Bùi Thị Hoa Khoa Vật lý
ThS. Tạ Quỳnh Hoa Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Đình Hóa Khoa Toán - Cơ - Tin học
PTTH Nguyễn Văn Hòa Phòng Quản trị - Bảo vệ
TS. Đào Thị Hòa Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Sỹ Hòa Phòng Đào tạo
ThS. Nguyễn Quang Hòa Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên