Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
ThS. Đặng Minh Hương Giang Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Minh Giang Khoa Hóa học
ThS. Thị Hương Giang Khoa Hóa học
ThS. Phạm Hoàng Giang Khoa Môi trường
ThS. Hương Giang Khoa Môi trường
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Trung tâm Nano và Năng lượng
CN. Thái Thị Hoàng Giang TT Nghiên cứu Biển và Đảo
PGS. TS. Bạch Hương Giang Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Vật lý
TS. Nguyễn Thu Giang Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Kim Giao
PGS. Đỗ Đức Giáo
PGS. Cao Thế
PGS. Cao Thế
PGS. Cao Thế
PGS. Cao Thế
PGS. Nguyễn Bích Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa chất
ThS. Nguyễn Thái Khoa Địa lý
ThS. Nguyễn Hải Phòng Khoa học - Công nghệ
PTTH Mai Quý
  • Website cựu sinh viên