Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
ThS. Trịnh Thị Bích Hiên Tổ trưởng
Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Nguyễn Minh Hiền Phòng Tổ chức Cán bộ - Hành chính
CN. Trịnh Thu Hiền Khoa Sinh học
TS. Phạm Thanh Hiền Khoa Sinh học
CĐ. Thị Thu Hiền Kế toán viên
Trung tâm Nano và Năng lượng
PGS. Nguyễn Thanh Hiền Khoa Sinh học
PGS. Nguyễn Như Hiền Khoa Sinh học
GS. Thân Đức Hiền Khoa Vật lý
PGS. Nguyễn Thị Thục Hiền Khoa Vật lý
TS. Đào Văn Hiền Khoa Môi trường
GS. Bùi Công Hiển Khoa Sinh học
PGS. Trần Khắc Hiệp Khoa Môi trường
ThS. Hoàng Văn Hiệp
CN. Đặng Việt Hiệp Phòng Kế hoạch - Tài chính
ThS. Vương Văn Hiệp Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
TS. Đỗ Trung Hiếu Khoa Địa lý
TS. Nguyễn Trung Hiếu Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Trọng Hiếu Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Minh Hiếu Trung tâm Nano và Năng lượng
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó Trưởng Khoa
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên