Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
Đặng Thị Thu Hằng Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Nguyễn Thị Thu Hằng Phòng Đào tạo
PGS. TS. Thanh Hằng Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Bùi Khánh Hằng Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng Khoa Vật lý
CN. Thanh Hạnh Phòng Hợp tác và Phát triển
CN. Nguyễn Thị Bích Hạnh Phòng Kế hoạch - Tài chính
ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh Khoa Hóa học
ThS. Nguyễn Đức Hạnh Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
CN. Phạm Thị Hạnh Khoa Môi trường
TS. Nguyễn Thị Hạnh Khoa Môi trường
ThS. Trần Mỹ Hạnh Khoa Sinh học
TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh Khoa Sinh học
ThS. Nguyễn Minh Hạnh Tổ trưởng
Trường THPT Chuyên
PGS. TS. Mai Hồng Hạnh Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
CN. Phạm Thế Hào Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Thị Minh Hảo Phó Trưởng Phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính
GS. Phan Văn Hạp Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Tôn Thất Hạp Trường THPT Chuyên
PGS. Trịnh Xuân Hậu Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên