Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PTTH Mai Quý
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Nguyên Phó Trưởng Khoa
Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Văn Phó Trưởng Phòng
Phòng Hợp tác và Phát triển
TS. Hoàng Văn Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Mạnh Khoa Hóa học
ThS. Trịnh Thị Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Phạm Thanh Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
ThS. Nguyễn Thu Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Thị Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Thị Thu Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
TS. Nguyễn Ngân Khoa Môi trường
TS. Đỗ Minh Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PGS. TS. Thu Khoa Sinh học
PGS. TS. Bùi Thị Việt Khoa Sinh học
PGS. TS. Minh Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Quản Thái Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Đỗ Thanh Phó Trưởng Khoa
Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Thị Trường THPT Chuyên
ThS. Trần Thị Thu Trường THPT Chuyên
ThS. Mạnh Trường THPT Chuyên
  • Website cựu sinh viên