Danh sách cán bộ

ẢnhHọ và tênChức danhĐơn vị công tác
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn Khoa Địa lý
PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trưởng Bộ Môn
Khoa Địa lý
ThS. Phạm Tuấn Khoa Địa lý
PGS. TS. Đặng Thanh Tuấn Khoa Hóa học
TS. Ngô Chí Tuấn Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
TS. Anh Tuấn Khoa Môi trường
TS. Đình Tuấn Khoa Môi trường
PGS. TS. Trần Văn Tuấn Trưởng phòng Thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Đặng Anh Tuấn Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trần Thanh Tuấn Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Ngô Anh Tuấn Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Phạm Văn Tuấn Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc Trung Tâm
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
TS. Vi Anh Tuấn Nguyên Phó Hiệu Trưởng
Trưởng Bộ Môn
Trường THPT Chuyên
CN. Hoàng Văn Tuấn TT Nghiên cứu Biển và Đảo
TS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
PGS. TS. Xuân Tuấn Khoa Sinh học
TS. Đỗ Hữu Tuấn Khoa Môi trường
CN. Trần Tuấn Khoa Toán - Cơ - Tin học
  • Website cựu sinh viên