4 tập thể và 34 nhà khoa học Trường ĐHKHTN được ĐHQGHN khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Vừa qua, ngày 24/2/2023, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ký quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và nhà khoa học thuộc ĐHQGHN đạt thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) vinh dự có 02 Phòng thí nghiệm trọng điểm, 02 Nhóm nghiên cứu mạnh và 34 nhà khoa học được khen thưởng trong dịp này.

4 tập thể và 34 nhà khoa học Trường ĐHKHTN được ĐHQGHN khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

02 Phòng thí nghiệm trọng điểm của Trường ĐHKHTN được khen thưởng là:

1. Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm do GS.TS. Phạm Hùng Việt làm giám đốc.

2. Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh do GS.TS. Nguyễn Văn Nội làm giám đốc, GS. Takehiko Kitamori là đồng giám đốc.

02 Nhóm nghiên cứu mạnh của Nhà trường được khen thưởng là:

1. Nhóm nghiên cứu mạnh "Phương pháp lý thuyết trường lượng tử" do GS.TS. Nguyễn Quang Báu làm trưởng nhóm.

2. Nhóm nghiên cứu mạnh "Hóa học phức chất và Hóa sinh vô cơ" do PGS.TS. Nguyễn Hùng Huy làm trưởng nhóm.

Danh sách 34 nhà khoa học của Trường ĐHKHTN được giám đốc ĐHQGHN khen thưởng:

STT

Họ và tên

Đơn vị

     1.

PGS.TS. Ngô Quốc Anh

Khoa Toán – Cơ – Tin học

     2.

TS. Phạm Văn Thắng

Khoa Toán – Cơ – Tin học

 1.  

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

Khoa Vật lý

 1.  

PGS.TS. Mai Hồng Hạnh

Khoa Vật lý 

 1.  

TS. Phạm Thành Luân

Khoa Vật lý

 1.  

TS. Vi Hồ Phong

Khoa Vật lý 

 1.  

GS.TS. Nguyễn Thế Toàn

Khoa Vật lý 

 1.  

TS. Hoàng Quốc Anh

Khoa Hóa học

 1.  

TS. Phạm Thanh Đồng

Khoa Hóa học

 1.  

PGS.TS. Phạm Tiến Đức

Khoa Hóa học

 1.  

TS. Lê Thị Huyền

Khoa Hóa học

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường

Khoa Hóa học

 1.  

PGS.TS. Phan Thị Tuyết Mai

Khoa Hóa học

 1.  

PGS.TS. Từ Bình Minh

Khoa Hóa học

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

Khoa Hóa học

 1.  

GS.TS. Nguyễn Đình Thành

Khoa Hóa học 

 1.  

PGS.TS. Phạm Chiến Thắng

Khoa Hóa học

 1.  

TS. Vũ Duy Tùng

Khoa Hóa học 

 1.  

TS. Đặng Văn Đức

Khoa Sinh học

 1.  

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Khoa Sinh học

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Thành Nam

Khoa Sinh học

 1.  

PGS.TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung

Khoa Sinh học

 1.  

TS. Đặng Kinh Bắc

Khoa Địa lý

 1.  

TS. Nguyễn Hữu Duy

Khoa Địa lý

 1.  

TS. Nguyễn Đình Nguyên

Khoa Địa chất

 1.  

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải

Khoa Môi trường

 1.  

TS. Nguyễn Thị Phương Mai

Khoa Môi trường

 1.  

PGS.TS. Lê Đức Minh

Khoa Môi trường

   29.

GS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

Khoa Môi trường

   30.

TS. Nguyễn Minh Phương

Khoa Môi trường

   31.

TS. Đinh Mai Vân

Khoa Môi trường

   32.

PGS.TS. Trần Đình Trinh

PTN trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

   33.

TS. Nguyễn Minh Việt

 PTN trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh

   34

GS.TS. Phạm Hùng Việt

PTN trọng điểm Công nghệ phân tích phục vụ Kiểm định

môi trường và An toàn thực phẩm

Trường ĐHKHTN là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Với kế hoạch xây dựng Trường trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, Trường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả của nghiên cứu khoa học bằng cách xác định hướng nghiên cứu ưu tiên; tập trung đầu tư cho các nghiên cứu xuất sắc, đỉnh cao nhằm tăng số công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; các phát minh, sáng chế và các hợp đồng triển khai ứng dụng.

4 tập thể và 34 nhà khoa học Trường ĐHKHTN được ĐHQGHN khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Năm 2022, số lượng công bố quốc tế của Trường ĐHKHTN vẫn giữ vững vị trí đứng đầu trong ĐHQGHN với hơn 550 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus. Nhiều công bố và các nhà khoa học của Nhà trường được vinh danh trên các trang thống kê khoa học quốc tế về chỉ số trích dẫn.

Xem quyết định khen thưởng tập thể xuất sắc tại đây.

Xem quyết định khen thưởng nhà khoa học xuất sắc tại đây.

Bản Tin KH-CN, HUS

 • Website cựu sinh viên