Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp để trao đổi, thảo luận công khai đối với hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Trường ĐHKHTN theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trân trọng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Trường ĐHKHTN, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/ Số thành viên HĐ có mặt/ Tổng số thành viên HĐ

  1.  

Nguyễn Đăng Hội

10/5/1971

GS

Khoa học Trái đất

15/15/15

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến về kết quả xét của Hội đồng xin gửi văn bản về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Trường ĐHKHTN, số 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước ngày 20/01/2024.

Trân trọng./.