Ngày 07/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp để trao đổi, thảo luận công khai đối với từng hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường ĐHKHTN theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trân trọng thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường ĐHKHTN, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên ứng viên

Năm sinh

Chức danh đăng ký

bổ nhiệm

Ngành xét

bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

GS

PGS

 1.  

Nguyễn Hùng Huy

11/4/1978

GS

 

Hóa học

15/15/15

 1.  

Nguyễn Trung Thành

02/9/1968

GS

 

Sinh học

15/15/15

 1.  

Nguyễn Mạnh Khải

18/12/1975

GS

 

Khoa học Trái đất

15/15/15

 1.  

Đào Quang Duy

04/01/1983

 

PGS

Vật lý

15/15/15

 1.  

Phạm Đức Thắng

28/01/1973

 

PGS

Vật lý

15/15/15

 1.  

Đỗ Văn Đăng

07/6/1987

 

PGS

Hóa học

15/15/15

 1.  

Lê Thị Huyền

05/12/1985

 

PGS

Hóa học

15/15/15

 1.  

Đặng Thanh Tuấn

20/8/1979

 

PGS

Hóa học

15/15/15

 1.  

Nguyễn Thị Hồng Loan

18/8/1982

 

PGS

Sinh học

15/15/15

 1.  

Hoàng Thị Thu Hương

11/4/1980

 

PGS

Khoa học Trái đất

15/15/15

 1.  

Trần Thị Tuyết Thu

18/9/1978

 

PGS

Khoa học Trái đất

15/15/15

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến về kết quả xét của Hội đồng xin gửi văn bản về địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Trường ĐHKHTN, số 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước ngày 23/12/2023.

Trân trọng./.