Đề tài, dự án

1. Dự án: "Hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu số TV3: Xác định nhu cầu công nghệ Khí tượng Thủy văn, nhu cầu đào tạo; Xây dựng nội dung và tổ chức 05 khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ Khí tượng Thủy văn các cấp"
Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), 
Các chuyên gia tham gia: Trần Quang Đức; Trần Hồng Thái; Nguyễn Thanh Sơn
Thời gian thực hiện: 1/2/2013 - 31/7/2013

2. Dự Án: "Hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu số 3E: Xây dựng mô hình cơ quan thường trực thường trực phòng chống thiên tai cấp tỉnh"

Tên khách hàng: Ban Quản lý  Dự án tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai, Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt, bão - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thân (MARD)

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), 

Các chuyên gia tham gia: Bùi Nguyên Hồng; Nguyễn Sĩ Nuôi; Lương Tuấn Anh; Hoàng Văn Dương

Thời gian thực hiện: 31/10/2012 - 31/12/2012

3. Dự Án: "Tính toán các Đặc trưng khí tượng, hải văn phục vụ lập Dự án, thiết kế công trình khu vực DK I"

Tên khách hàng: Ban Quản lý dự án công trình DKI, Bộ tư lệnh công binh

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), 

Các chuyên gia tham gia: (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: GS.TS. Đinh Văn Ưu (Giám đốc Dự án); Nguyễn Thọ Sáo; Nguyễn Xuân Hiển; Nguyễn Mạnh Hùng

4. Đề Tài: "Đánh giá tác động của BĐKH và NBD đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa"

Thời gian thực hiện: 2012 - 12/2013

Các chuyên gia tham gia: (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Điều phối viên); Trần Anh Tuấn; Nguyễn Hiệu; Ngô Đức Thành; Trần Quang Đức; Ngô Chí Tuấn; Nguyễn Phương Nhung; Nguyễn Đức Hạnh

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), 

5. Dự Án: "Hợp đồng dịch vụ tư vấn gói thầu số 17: Phát triển công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn tại hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới tiêu"

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Công ty Cổ phần Tư vấn TECOTEC. 

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: PGS.TS. Trần Ngọc Anh (Đội trưởng đội tư vấn); Nguyễn Thọ Sáo; Nguyễn Thanh Sơn; Nguyễn Tiền Giang; Trần Anh Tuấn; Nguyễn Hiệu; Phạm Văn Huấn; Hoàng Thái Bình

6. Dự Án: "Thu thập dữ liệu và đánh giá những tác động ban đầu của Chương trình mục tiêu Quốc gia Ứng phó với BĐKH"

Tên khách hàng: Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội (nguồn vốn DANIDA)

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: TS. Nguyễn Quang Minh (Đội trưởng đội tư vấn); Trần Ngọc Anh; Trần Quang Đức; Nguyễn Thu Trang

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD)

7. Dự Án: "Hợp đồng số 004/2012/HĐDV: Cung cấp, biên tập và tính toán tài liệu KTTV phục vụ Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông-Việt Nam"

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: GS.TS. Đinh Văn Ưu (Giám đốc TT ĐLHTKMT)

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD). 

8. Dự án: "Hợp đồng số 1873/2011/HĐ-NCTV: Nghiên cứu và Tư vấn thực hiện nhiệm vụ: Xử lý các thông tin, tư liệu, xây dựng các bản đồ về biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các khu vực quân sự và vùng lân cận".

Thời gian thực hiện: 30/10/2011 - 30/04/2012

Tên khách hàng: Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường-Bộ Quốc phòng

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: TS. Trần Quang Đức; Nguyễn Minh Trường; Vũ Thị Hằng; Nguyễn Trung Kiên; Nguyễn Quang Trung.

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD).

9. Dự Án: "Tư vấn xác định các phương án các phương án thích ứng và phòng ngừa tác động của biến đổi khí hậu cho tỉnh Bình Thuận"

Thời gian thực hiện: 8/2011 - 8/2012

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: GS.TS. Đinh Văn Ưu; Phan Văn Tấn; Nguyễn Thọ Sáo; Nguyễn Thanh Sơn; Nguyễn Tiền Giang; Trần Anh Tuấn; Nguyễn Hiệu; Phạm Văn Vỵ

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD). 

10. Dự án "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính".

Tên khách hàng: Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD).

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: PGS. TS. Trần Ngọc Anh

11. Đề tài "Khảo sát và đo đạc vùng ven biển tỉnh Bình Thuận, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu phục vụ Dự án cảng LNG

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: GS.TS. Đinh Văn Ưu

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD).

12. Đề tài "Khai thác thu thập số liệu địa hình khu vực ven bờ châu thổ sông Hồng và khu vực ven bờ từ Cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế".

Chuyên gia tham gia: GS.TS. Đinh Văn Ưu

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

13. Dự án "Đo đạc năng lượng sóng và gió"

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD).

14. Dự án "Cung cấp tính toán số liệu Khí tượng - Hải dương khu vực đường ống dẫn dầu Ô Môn - Cà Mau"

Tên Cán bộ cao cấp (Giám đốc Dự án/Điều phối viên/Trưởng nhóm) tham gia và chức vụ đảm nhiệm: GS.TS. Đinh Văn Ưu

Tổ chức tư vấn: Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD).

15. Project Name "Assess the economic - social vulnerability of the floods on several major river basins in Central Vietnam in the context of climate change and exploitation of hydroelectric power and irrigation structures".

Name of client: The Ministry of Science and Technology

Start date (month/year): 2013 Completion date (month/year): 2015

Name of associated consultants, if any: Assoc. Dr. Luong Tuan Anh, IMHEN; Assoc.Dr. Nguyen Thanh Son (Project director); Assoc.Dr. Tran Ngoc Anh (Coordinator); Assoc.Dr. Nguyen Tien Giang (Team leader of model)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science

16. Project Name "Building a seasonal forecast system for some extreme climate events for disaster prevention in Vietnam".

Name of client: The Ministry of Science and Technology

Name of associated consultants, if any: Postgraduates. Le Nhu Quan, NHMF; MSc. Vo Van Hoa, NHMF; MSc. Du Duc Tien, NHMF; Prof.Dr. Phan Van Tan (Project Leader); Dr. Tran Quang Duc (Coordinator); Dr. Ngo Duc Thanh (Team leader of model); Dr. Nguyen Trung Kien (Team leader of Technology and Data)  

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science 

17. Project Name " Building an ensemble assimilation system for numerical weather model and an ensemble system for regional climate models to forecast and project extreme weather and climate events"

Name of client: The Ministry of Science and Technology

Name of associated consultants, if any: Dr. Du Duc Tien, NHMF; Bui Duc Son, NHMF; MSc. Le Nhu Quan, NHMF; Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed: Dr. Ngo Duc Thanh (Project director) Dr. Tran Quang Duc (Secretary) Dr. Kieu Quoc Chanh (Team leader of model) ThS Nguyen Trung Kien (Team leader of Database)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science

18. Project Name "Building an ensemble assimilation system for numerical weather model and an ensemble system for regional climate models to forecast and project extreme weather and climate events" 

Name of client: The Ministry of Science and Technology

Location within country: Vietnam

Duration of assignment (months): 3 years

Name of associated consultants, if any:

Dr. Du Duc Tien, NHMF; Bui Duc Son, NHMF; MSc. Le Nhu Quan, NHMF; 

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed: Dr. Ngo Duc Thanh (Project director); Dr. Tran Quang Duc (Secretary); Dr. Kieu Quoc Chanh (Team leader of model); ThS Nguyen Trung Kien (Team leader of Database).

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science 

19. Project Name "Synoptic scale mechanisms and rainfall in the Southeast Asia in a typical Mei-yu front period"

Name of client: National Foundation for Science and Technology Development

Location within country: the Southeast Asia

Total No. of staff-months of the assignment: 34 months 

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed (indicate most significant profiles such as project director/coordinator, team leader): Dr. Nguyen Minh Truong (Project director); MSc. Cong Thanh (Coordinator).

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science 

20. Project Name "Design the tasks of river basin planning in Ben Hai and Thach Han river basin in Quang Tri Province"

Location within country: the Ben Hai and Thach Han river basin in Quang Tri

Name of client: Department of Natural Resources and Environment of Quang Tri

Total No. of staff-months of the assignment: 120 months

Assoc.Dr. Nguyen Thanh Son; Assoc.Dr. Tran Ngoc Anh; Assoc.Dr. Nguyen Tien Giang; Assoc.Dr. Nguyen Minh Huan

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed: Dr. Nguyen Thanh Son (Project director)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science 

21. Project Name "Study the impacts of climate change on water resources and flooding problems  Nhue – Day river basin, in Hanoi"

Location within country: Nhue – Day river basin

Total No. of staff-months of the assignment:  months

Assoc.Dr. Nguyen Thanh Son; Assoc.Dr. Tran Ngoc Anh; MSc. Ngo Chi Tuan; MSc. Dang Dinh Duc; MSc. Dang Dinh Kha; MSc. Nguyen Y Nhu.

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed: Dr. Nguyen Thanh Son (Project director)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science

22. Project Name "Study and building the technology to operate reservoir systems to ensure flood control, safety of reservoirs and rational use of water resources in dry season in Ba river basins".

Duration of assignment (months):  2 years

Location within country: Ba river basins

Total No. of staff-months of the assignment:  140 months

Assoc.Dr. Nguyen Huu Khai; Dr. Nguyen Tien Giang; Dr. Tran Ngoc Anh; BSc. Nguyen Duc Hanh; BSc.HVCH. Dang Dinh Kha

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed: Assoc. Ts. Nguyen Huu Khai (Project director; Dr. Nguyễn Tiền Giang (Coordinator, team leader of model)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science

23. Project Name "Analysis of sensitivity and uncertainty using Monte Carlo methods for flood forecasting problems in WetSpa model (Study case: Ve river basin)"

Location within country: Ve river basin

Name of client: Vietnam National University, Hanoi

Total No. of staff-months of the assignment: 26 months

Assoc. Dr Nguyen Tien Giang; Assoc. Dr Nguyen Thanh Son; MSc. Pham Phuong Chi

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed (indicate most significant profiles such as project director/coordinator, team leader): Assoc. Ts. Nguyen Tien Giang (Project director)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science

24. Project Name "Building the 3 days forecasting technology for typhoons, storm surges and waves in Vietnam using numerical models"

Duration of assignment (months):  3 years

Location within country: Vietnam

Name of client: The Program Office of the State-level, the Ministry of Science and Technology

Total No. of staff-months of the assignment: 190 months

Prof.Dr. Phan Van Tan; Assoc.Dr. Nguyen Tho Sao; Assoc.Dr. Nguyen Thanh Son; Prof.DrSc. Pham Ky Anh

Name of associated consultants, if any: Assoc.Dr. Do Ngoc Quynh, IMECH; Asoc.Dr. Vu Thanh Ca, MONRE; MSc. Le Cong Thanh, MONRE; Dr. Nguyen Tai Hoi, MARD; Tang Quoc Chinh, MOST; Dr. Bui Minh Tang, NHMF

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed (indicate most significant profiles such as project director/coordinator, team leader): Prof.Dr. Tran Tan Tien (Project director)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science 

25. Project Name "Study development and application of short-term forecasting for hydrological variables in Vietnam East Sea"

Location within country: the Vietnam East Sea region

Duration of assignment (months): 2.8 years

Name of client: The Ministry of Science and Technology

Total No. of staff-months of the assignment: 190 months

Dr. Nguyen Minh Huan; Prof.Dr. Tran Tan Tien; Prof.Dr. Phan Van Tan; Assoc.Dr Pham Van Huan

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed (indicate most significant profiles such as project director/coordinator, team leader): Dr. Nguyen Minh Huan (Project director) Assoc. Dr. Pham Van Huan (Coordinator)

Name of company / consultancy organizations: Hanoi University of Science  

In Center for Environmental Fluid Dynamics

1. Identify technological demands of  Hydrometeorology and training, development of the contents and organize 05 short-courses for the all staffs at Vietnam HydroMeteorological Service (TV3-GFDRR)

Location within country: 14 provinces of Central Vietnam

Name of client: Global Foundation of Disaster Risk Reduction (GFDRR), The Ministry of Science and Technology

Start date (month/year): 01/02/2013; Completion date (month/year): 31/07/2013

Name of proposed senior professional staff of your firm involved and functions performed:

Dr. Tran Quang Duc (Team leader): Assoc.Dr. Tran Ngoc Anh (Coordinator)

Narrative description of project: Identify technological demands of  Hydrometeorology and training demand. Develop the contents, lecture notes and organize 05 short-terms for the all staffs of Vietnam HydMet Service

2. Assignment name: Establishment of provincial standing organization for natural disaster prevention (3e-GFDR)

Location within country: 14 provinces of Central Vietnam

Start date (month/year): 31/10/2012; Completion date (month/year): 31/12/2012

Approx. value of the contract (in current US/VND): 1,135,734,920 VND

Name of client: Global Foundation of Disaster Risk Reduction (GFDRR), Department of Dyke Management of Flood and Storm (DDMFS), Ministry of Agriculture & Rural Development (MARD)

Total No. of staff-months of the assignment: 21months

Assoc.Dr. Tran Ngoc Anh (Coordinator)

Narrative description of project:

- Identify technological demands of  Hydrometeorology and training demand, build the contents and organize 05 short-terms for the staff at all levels of Meteorology and Hydrology.

- Provide specific instructions and methods for strengthening the authority of disaster risk management at provincial and central levels in order to best meet the practical needs of disaster risk management. 
- Propose specific support design and construction of a model standing provincial disaster prevention which considered plans for the establishment of the Provincial Disaster Prevention.
3. Assignment name: Calculate the characteristics of  the meteo-marine variables for designing marine structures in DKI area
Location within country: Khanh Hoa Province
Name of client: Management of the DKI project, Command of Sapper
Approx. value of the services provided by your firm under the contract (in current US/VND): 551,870,000 VND
Prof. Dr. Dinh Van Uu - Project leader; Assoc.Dr. Tran Ngoc Anh - Coordinator

Narrative description of project: 

- Collect data to calculate characteristics of the meteorology, oceanography.

- Calculate the characteristics of  the meteorology, oceanography to serving up project and designing construction in DKI area

4. Dự án "Lắp đặt và chuyển giao công nghệ số liên hoàn dự báo thời tiết và sóng biển khu vực tỉnh Quảng Ngãi"

khu vực: Quảng Ngãi

Tổ chức thuê khoán: Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi

Giá trị hợp đồng: 1.823.855.000 vnd

Thời gian thực hiện hợp đồng: 31/3 - 25/12/2014

GS.TS. Đinh Văn Ưu (Giám đốc dự án)

5. Dự án " Khảo sát và đánh giá hệ thống thủy văn VQG Phong Nha - Kẻ Bàng"

Tổ chức thuê khoán: Dự án bảo tồn và Quản lý bền vững Nguồn tài nguyên Thiên nhiên Khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Giá trị hợp đồng: 569.381.550 vnd

Địa điểm: Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

Thời gia thực hiện: 17/2 - 30/5/2014

Chuyên gia tư vấn: PGS.TS. Trần Ngọc Anh; PGS.TS. Nguyễn Hiệu; TS. Nguyễn Quang Hưng

  • Website cựu sinh viên