Bài báo đăng trong kỷ yếu HNKH trong nước

Tổng số có: 457 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Nguyễn Việt Tuyên, Tạ Đình Cảnh, Trần Thị Hà Nguyễn Việt Tuyên, Tạ Đình Cảnh So sánh phương pháp vi sóng với phương pháp truyền thống trong việc chế tạo hạt nano ZnO 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Văn Vịnh, Ngô Xuân Nam, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Lê Quỳnh Trang, Nguyễn Hữu Tiền, Nguyễn Văn Cường Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Dẫn liệu về phù du (Ephemeroptera: Insecta) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá 2012   Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt nam. Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất. Hà Nội, 12/2012, pp.392-396.  
Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Nghiên cứu các đặc trưng chuyển pha spin của phân tử [Co(dioxolene)2(4-Br-py)2] 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Công Tâm, Bùi Văn Loát, Nguyễn Thế Nghĩa, Lê Tuấn Anh, Trần Thế Anh, Vi Hồ Phong, Đồng Văn Thanh Nguyễn Văn Quân, Bùi Văn Loát, Nguyễn Thế Nghĩa, Lê Tuấn Anh, Trần Thế Anh, Vi Hồ Phong, Đồng Văn Thanh Xác định hàm lượng các đồng vị của Plutoni trong nguồn PuBe bằng phương pháp sử dụng đỉnh 14024 keV của 240Pu 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Đình Nam, và Nguyễn Quang Báu Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang Báu Tính dòng âm-điện trong dây lượng tử hình trụ với hố thế vô hạn 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Văn Hùng và Dương Duy Sơn Nguyễn Văn Hùng Một phương pháp tính và phân tích các tham số nhiệt động và EXAFS phụ thuộc áp suất 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Quang Báu Dòng âm điện trong siêu mạng pha tạp 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Văn Vượng Đặc điểm cấu trúc-kiến tạo phần Đông Bắc bể trầm tích Kainozoi Sông Hồng 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Trường Quân, Trương Thị Kim, Nguyễn Thúy Ngọc, Lê Văn Chiều Nguyễn Trường Quân, Nguyễn Thúy Ngọc, Lê Văn Chiều Xác định hệ số phát thải các độc tố hữu cơ nhóm BTX của một số xe gắn máy động cơ 2 kỳ 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.67-74  
Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nguyễn Trường Quân, Lê Văn Chiều, Cao Thế Hà Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước ngầm bằng kĩ thuật tầng vi sinh chuyển động kết hợp lọc sinh học ngập nước qui mô pilot 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.101-106  
Nguyen Thuy Pp.and Bach Thanh Cong Nguyễn Thùy Trang, Bạch Thành Công Influences of solvent dielectric constant on PbS surface 2012   Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc 2012  
Nguyễn Thúy Ngọc, Dương Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Hoàng Tùng, Trương Thị Kim, Phạm Hùng Việt Nguyễn Thúy Ngọc, Dương Hồng Anh, Nguyễn Hoàng Tùng, Phạm Hùng Việt Khảo sát qui trình phân tích hóa chất bảo vệ thực vật Fenitrothion và Fenobucarb trong đối tượng mẫu cá bằng phương pháp phân tích sắc ký khí 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.43-50  
Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thùy Dương Một số đặc điểm của quá trình serpentin hóa các đá peridotit ở Núi Nưa, Thanh Hóa 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyen Thi Trang, Nguyen Van Chinh, Nguyen Tat Thang, Bach Thanh Cong Bạch Thành Công First order magnetization process in magnetic systems with random competing interactions 2012   Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc 2012  
Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Văn Vũ, Trịnh Thị Thoa, Nguyễn Thị Thanh, Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Thị Thục Hiền, Lê Văn Vũ, Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa Tổng hợp các mảng ống nano tinh thể TiO2 bằng sự anốt hóa 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà Xác định cơ sở khoa học và khung hành động cho xây dựng xã hội carbon thấp ở Việt Nam 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Thu Cúc Nguyễn Thị Thu Cúc Diatomeae phản ứng với sự thay đổi môi trường trầm tích Holocen khu vực cửa sông ven biển sông Tiền 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Địa chất), 11/2012  
Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Trương Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Lương Nghiên cứu về tính chất từ cứng của hạt nano FePd chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Vũ Nhân, L.V. Tùng, Nguyễn Quang Báu Nguyễn Quang Báu Khả năng gia tăng sóng điện từ yếu bởi các điện tử giam cầm trong siêu mạng hợp phần khi có mặt bức xạ laser biến điệu biên độ 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Huy, Đỗ Tuấn Long, Nguyễn Quang Báu Đỗ Tuấn Long, Nguyễn Quang Báu Tính toán hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh biến điệu biên độ trong siêu mạng pha tạp 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Trang 7 trong 23Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối