Bài báo đăng trong kỷ yếu HNKH trong nước

Tổng số có: 457 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Hoàng Nam Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Hoàng Nam Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano CaAl4O7:Sm3+ 2013   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013, B-P-28, pp.107  
Dương Thị Mai Hương, Lê Thị Trang, Phạm Thị Thanh Hiền, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Dương Thị Mai Hương, Lê Văn Vũ, Nguyễn Ngọc Long Tính chất và cấu trúc quang của dây nano LaPO4:Tb3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt 2013   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013, A-P-24, pp.48  
Đỗ Thuỳ Linh, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thế Cường, Đỗ Văn Hài, Dương Thị Hoàn Nguyễn Trung Thành Cơ sở phân loại chi Dẻ cau (Lithocarpus Blume) thuộc họ Dẻ (Fabaceae Dumort) ở Việt Nam 2013   Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội, 18/10/2013, pp.127-131  
Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Văn Tiến, Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương  Phát triển hệ thống mô hình mô phỏng đặc trưng thủ động lực và môi trường các khu vực cửa sông ven biển Việt Nam 2013   Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Đồng Hới, 7/2013  
Đào Thị Hồng Vân Đào Thị Hồng Vân Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình WRF-CHEM vào khu vực Việt Nam 2013   Mô hình hóa môi trường, 12/2013, Trường ĐHKHTN, pp.59-62  
Đào Sơn Lâm, Nguyễn Ngọc Đỉnh, Tô Thành Tâm, Nguyễn Duy Phương, Đỗ Thị Kim Anh, Ngô Thu Hương và Phan Mạnh Hưởng Nguyễn Ngọc Đỉnh, Đỗ Thị Kim Anh, Ngô Thu Hương Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của hạt nano Fe3O4 pha tạp Co, Ni 2013   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013  
D.P.Hai, D.D.Tuan, T.M.Nguyet, D.P.Quan, D.N.Huyen, N.H.Lam, D.D.Vuong and N.D.Chien Đỗ Phúc Quân Physical properties of Sn1-xCuxS (x = 0, 005, 010 and 015) films 2013   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013  
Bui Hong Van, Nguyen Hoang Nam, Hoang Nam Nhat, Truong Thanh Trung, Pham Van Ben Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Nam Nhật, Trương Thành Trung, Phạm Văn Bền Optical and magnetic properties of ZnS:Mn nanoparticles synthesized by a hydrothermal method 2013   Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, 4-6/11/2013  
Lưu Đức Hải Lưu Đức Hải Biến đổi khí hậu và ứng phó với BĐKH 2013   Hội thảo về Giáo dục ứng phó với BĐKH của các trường cao đẳng cộng đồng, thành phố Hồ Chí Minh, 7/2013  
Vũ Văn Phái, Dương Tuấn Ngọc, Hoàng Thị Thúy Vũ Văn Phái Xói mòn - bồi tụ bờ biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : hiện trạng và nguyên nhân 2012   Hội nghị Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18  
Vũ Văn Khải, Trần Minh Tiến, Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Huy Sinh Nguyễn Huy Sinh Ảnh hưởng của sự thay thế Co/Zn lên chuyển pha từ trong hệ hợp chất La2/3Ca1/3MnO3 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Vũ Văn Khải, Trần Minh Tiến, Nguyễn Huy Sinh Nguyễn Huy Sinh Ảnh hưởng của sự thay thế Co cho Mn lên tính chất điện và từ của hệ hợp chất La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Vật lý), 10/2012  
Vũ Đỗ Long, Nguyễn Thị Thuý Hằng Vũ Đỗ Long Ma trận độ cứng hình học trong bài toán ổn định của thanh thẳng và tấm chữ nhật chịu nén 2012   Hội nghị Cơ học Toàn quốc 2012, Hà Nội, 12/2012  
Võ Thị Thanh Tâm, Trần Thị Tô Phượng, Nguyễn Trường Quân, Cao Thế Hà Võ Thị Thanh Tâm, Trần Thị Tô Phượng, Nguyễn Trường Quân, Cao Thế Hà Nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ tự nhiên của vật liệu nanocacbon dạng graphen 2012   Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN năm 2012 (Tiểu ban Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững), 9/10/2012, pp.121-126  
Trương Quang Hải, Nguyễn Quốc Huân Trương Quang Hải Một số vấn đề chủ yếu trong đánh giá tác động môi trường các nhà máy điện 2012   Hội nghị Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18  
Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như Chính sách đất đai trong thu hút đầu tư đối với các tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài ở nước ta - một số đánh giá và giải pháp 2012   Hội nghị Hội nghị Địa lý Toàn quốc lần thứ 6, Thừa Thiên Huế, 30/09, tỉnh Thừa Thiên Huế, pp.3-18  
Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như Trịnh Thị Kiều Trang, Thái Thị Quỳnh Như Đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội 2012   Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.275-287  
Trịnh Thị Kiều Trang, Nguyễn Tấn Hòa Trịnh Thị Kiều Trang Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hướng giải quyết đất xen kẹt tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng 2012   Hội nghị Khoa học Địa lý-Địa chính, 9/2012, Trường ĐHKHTN, pp.266-274  
Trịnh Đình Chiến, Bùi Xuân Kiên, Bế Thu Thủy, Giang Mạnh Khôi Trịnh Đình Chiến Influence of nonlinear fnequency chirp on pulse-parameters for the super-Gaussian shape pulse in the active medium of the CPM dye Laser 2012   Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ 7, TP. Hồ Chí Minh, 26-29/11/2012  
Trần Yêm Trần Yêm Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với ngành du lịch tỉnh Bình Định 2012   Hội thảo về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, Hạ Long, 11/2012  
Trang 9 trong 23Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối