Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Quan trắc và Mô hình hóa Môi trường

Tầng 3, 4 - Nhà chuyên đề, 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Email: cemm@hus.edu.vn --- cemm@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0243 85 87 285

  • Website cựu sinh viên