Danh sách cán bộ

PGS.TS. Lê Văn Vũ

Thông tin chung
Lê Văn Vũ

PGS.TS. Lê Văn Vũ

Email:

Số điện thoại văn phòng:

Chức danh/Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm

Đơn vị: Khoa Vật lý

Văn phòng:

Công tác đào tạo

Môn giảng dạy

Giải thưởng và khen thưởng

Giải thưởng

Khen thưởng

  • Website cựu sinh viên