Hội thảo song phương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Sogang, Hàn Quốc lần thứ ba

Ngày 22/4/2014, Hội thảo song phương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Sogang, Hàn Quốc lần thứ ba được tổ chức tại Trường ĐHKHTN với sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu châu Á – ĐHQGHN.

Hội thảo song phương Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Sogang, Hàn Quốc (VNU-HUS – Sogang Joint Symposium) là hội thảo khoa học thường niên được tổ chức luân phiên giữa hai trường đại học. Đây là một trong những hoạt động thuộc thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN và ĐH Sogang (SU), Hàn Quốc. Hội thảo đã được tổ chức thành công trong hai năm liên tiếp 2012 và 2013 luân phiên tại Trường ĐHKHTN và ĐH Sogang.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội – Hiệu trưởng VNU-HUS phát biểu khai mạc hội thảo

Và Hội thảo lần thứ ba do VNU-HUS – SU phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc ĐHQGHN (VNU Asian Research Center) đã diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 – 22/4/2014 với mục đích trao đổi hợp tác nghiên cứu đa lĩnh vực, cập nhật các thông tin khoa học; trao đổi giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Hội thảo lần này thu hút sự quan tâm và tham gia của gần 120 nhà khoa học, nhà chuyên môn, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực Toán, Lý, Hóa, Sinh và Môi trường đến từ ĐH Sogang, Hàn Quốc và Việt Nam. Có tổng số 33 báo cáo khoa học đã được trình bày và thảo luận tại Hội thảo, trong đó có 13 báo cáo của các nhà khoa học đến từ ĐH Sogang.

Các nhà khoa học đến từ Đại học Sogang

Hội thảo tạo diễn đàn trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa các nhà khoa học, các giảng viên của hai đại học trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản như Toán học, Vậy lý, Hóa học , Sinh học và Môi trường cũng như các lĩnh vực liên ngành như Công nghệ nano.

(Hoàng Quy – HUS Media)

  • Website cựu sinh viên