Tổng số có: 1092 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Tác giảTác giả HUSTên công trìnhNăm công bốCấp công bốImpact FactorNơi công bốTập số trang
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Observation of in final states 2012 7.943 Phys. Rev. Lett. Vol.108, pp.151801
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Observation of excited baryons 2012 7.943 Phys. Rev. Lett. Vol.109, pp.172003
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Observation of double charm production involving open charm in pp collisions at =7 TeV 2012 5.618 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.06 141
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Observation of CP violation in decays 2012 4.569 Physics Letters B Vol.712, pp.203-212
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurements of the branching fractions and CP asymmetries of and decays 2012 4.691 Physical Review D Vol.85, pp.091105
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of theproduction cross-section in pp collisions at =7 TeV 2012 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP04 Vol.093
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of theoscillation frequency in the decay 2012 4.569 Physics Letters B Vol.709, pp.177-184
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the ratio of branching fractions and direct CP asymmetry in 2012 4.327 Nuclear Physics B Vol.867, pp.1-18
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the ratio of branching fractions 2012 4.691 Physical Review D Vol.85, pp.112013
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the polarization amplitudes and triple product asymmetries in decay 2012 4.569 Letters B Vol.713, pp.369-377
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the isospin asymmetry in decays 2012 5.618 The Journal of High Energy Physics JHEP Vol.07 133
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the effectivelifetime using a lifetime unbiased selection 2012 4.569 Physics Letters B Vol.716, 2012, pp.393-400
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the effectivelifetime 2012 4.569 Letters B Vol.707, 2012, pp.349-356
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the effective lifetime in the final state 2012 7.943 Phys. Rev. Lett. Vol.109, pp.152002
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the CP-violating phasein the decay 2012 7.943 Phys. Rev. Lett. Vol.108, pp.101803
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the CP-violating phase in . decays 2012 4.569 Physics Letters B Vol.713, pp.378-386
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the branching fractions of the decays and 2012 6.023 The Journal of High Energy Physics JHEP06 Vol.115
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the branching fraction 2012 4.569 Physics Letters B Vol.713, pp.172-179
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the production in pp collisions at = 7 TeV 2012 5.247 The European Physical Journal C Vol.72(8
R. Aaij, Nguyen Mau Chung et al. (LHCb Collaboration) Nguyễn Mậu Chung Measurement of the production asymmetry in 7 TeV pp collisions 2012 4.569 Physics Letters B Vol.713, pp.186-195
Trang 13 trong 55Đầu tiên    Trước   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Tiếp   Cuối