Giới thiệu chung

Trung tâm Nano và Năng lượng là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), hoạt động theo cơ chế tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên