Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

Ngày 27/7/2023, tại Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN đã diễn ra hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN. Hội thảo do Dự án PHER và Trường ĐHKHTN phối hợp tổ chức.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo và đại diện chuyên gia Dự án PHER; đại diện Ngân hàng thế giới; lãnh đạo Ban tổ chức cán bộ - ĐHQGHN; Ban giám hiệu Trường ĐHKHTN; đại diện phòng Tổ chức cán bộ của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác cán bộ của các đơn vị trong Trường ĐHKHTN.

Dự án PHER (Partnership for Higher Education Reform) nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại học của USAID, là sáng kiến kéo dài 5 năm từ 2022 đến 2026 nhằm nâng cao năng lực để 3 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Việt Nam bao gồm: ĐHQGHN, ĐHQG TPHCM, Đại học Đà Nẵng phát triển bền vững và tự chủ hơn trong các lĩnh vực quản trị, đào tạo, nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu về nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAUD) tài trợ theo hình thức hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại và giao cho Đại học Indiana, Hoa Kỳ làm đơn vị thực hiện dự án.

Dự án PHER được đề xuất nhằm kịp thời hỗ trợ ba đại học của Việt Nam hiện thực hoá 4 mục tiêu quan trọng bao gồm: Đổi mới quản trị đại học; Nâng cao chất lượng giảng dạy; Tăng cường năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; Thúc đẩy liên kết đại học – doanh nghiệp, góp phần tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong những năm tới.

Trường ĐHKHTN được ĐHQGHN và Dự án PHER lựa chọn là đơn vị thí điểm thực hiện hợp phần Đánh giá cán bộ trong Trụ cột 1: Chương trình quản trị xuất sắc.

Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

GS. Richard Hopper, Giám đốc Dự án PHER phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN phát biểu, cảm ơn các chuyên gia của Dự án và cán bộ Ngân hàng thế giới đã đến Trường ĐHKHTN chia sẻ những thông tin hữu ích. 

Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

Tại hội thảo, GS.Vũ Văn Yêm, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Đại học Bách Khoa Hà Nội, chuyên gia Dự án PHER trình bày hai nội dung về “Định hướng xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng tất cả các diện cán bộ” và “Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ kỹ thuật”.

Trong bài trình bày của mình, GS. Vũ Văn Yêm đã chia sẻ chi tiết kinh nghiệm xây dựng KPI đánh giá cán bộ, xây dựng bảng khảo sát phù hợp với các đối tượng nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng công việc nói chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời điểm gửi bảng khảo sát.

Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

TS. Trần Mạnh Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, Trường ĐHKHTN trình bày báo cáo về Hiện trạng công tác đánh giá cán bộ tại Trường ĐHKHTN.

Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

Bà Nguyễn Mai Phương, Phó Giám đốc Dự án PHER phát biểu ý kiến.

Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN
Hội thảo Hỗ trợ xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ tại Trường ĐHKHTN

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đặt câu hỏi cho chuyên gia Dự án.

Hiện nay, Trường ĐHKHTN có 8 Khoa, 1 Trường THPT Chuyên KHTN, 2 Trung tâm nghiên cứu, 6 Phòng thí nghiệm trọng điểm, 8 Phòng chức năng, 1 Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, 1 Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên. Tổng số viên chức, người lao động của Trường hiện nay là 677 người. Trong đó, số giảng viên là 393 thầy cô, 21 trợ giảng, số nghiên cứu viên là 114 cán bộ, 9 kỹ thuật viên, 52 giáo viên THPT, 111 cán bộ hành chính.

Được sự hỗ trợ của Dự án PHER, Trường đã và đang có những cải tiến trong công tác đánh giá cán bộ, đổi mới quản trị đại học.

  • Website cựu sinh viên