Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt 05 giải thưởng Khoa học & Công nghệ cấp toàn quốc

Vừa qua, ngày 31/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) có 04 đề tài đạt giải, bao gồm: 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 Giải Khuyến khích. Trước đó, sinh viên Trường cũng đạt 01 Giải khuyến khích Giải thưởng Eure’ka năm 2021.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt 05 giải thưởng Khoa học & Công nghệ cấp toàn quốc

Sinh viên Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN đang trình bày báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2021 (ảnh chụp tháng 4/2021).

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ tháng 02/2021. Năm 2021, Ban tổ chức nhận được 160 đề tài đáp ứng tính hợp lệ của hồ sơ Giải thưởng. Các đề tài được chia theo 6 lĩnh vực với 9 Hội đồng như sau: Khoa học tự nhiên có 10 đề tài, 01 Hội đồng; Khoa học kỹ thuật và công nghệ: 32 đề tài, 02 Hội đồng; Khoa học y, dược: 14 đề tài, 01 Hội đồng; Khoa học nông nghiệp: 09 đề tài, 01 Hội đồng; Khoa học xã hội: 91 đề tài, 03 Hội đồng; Khoa học nhân văn: 04 đề tài, 01 Hội đồng.

Các đề tài tham gia xét Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 phải đáp ứng yêu cầu: đã được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại, đã trải qua vòng đánh giá sơ khảo và chung khảo. Vì vậy, đây là những đề tài xuất sắc nhất của sinh viên toàn quốc năm 2021.

Năm 2021, Trường ĐHKHTN đã gửi 08 đề tài dự thi. Kết quả, 05 trong tổng số 08 đề tài của các sinh viên/ nhóm sinh viên đã được trao tặng giải thưởng. Danh sách sinh viên, nhóm sinh viên Trường ĐHKHTN đạt giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 như sau:

1. Sinh viên Vũ Thị Quỳnh Mai, K63 Tiên tiến Hoá học đạt Giải Nhì với đề tài "Adsorption characteristics of synthesized polyanion onto alumina nanoparticles and the application in fluoroquinolone antibiotics removal". Giảng viên hướng dẫn là TS. Phạm Tiến Đức, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

2. Nhóm sinh viên Nguyễn Diệu Phương và Nhữ Thị Lệ, K63 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học đạt Giải Ba với đề tài " Nghiên cứu tách enzyme bromelain và tổng hợp carboxymethyl cellulose kích thước nano từ phụ phẩm lá và thân cây dứa". Giảng viên hướng dẫn là TS. Phan Thị Tuyết Mai, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

3. Sinh viên Bùi Hoàng Yến, K63 CNKHTN Hoá học đạt Giải Khuyến khích với đề tài "Magnetically recyclable CuFe2O4 catalyst for efficient synthesis of bis(3-indolyl)methanes using indoles and alcohols under mild condition". Giảng viên hướng dẫn là TS. Đặng Thanh Tuấn, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

4. Sinh viên Khiếu Thị Hạnh, K63 Hóa học đạt Giải Khuyến khích với đề tài " Nghiên cứu xác định một số siloxane mạch vòng trong mẫu nước thu tại Hà Nội, Việt Nam ". Giảng viên hướng dẫn là PGS.TS. Trần Mạnh Trí, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Ở Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 23 năm 2021, giải Khuyến khích thuộc về đề tài "Nghiên cứu phát triển hệ thống vi lưu tích hợp cấu trúc cảm biến trở kháng vi dòng chảy cho các ứng dụng y sinh" của Nhóm sinh viên Nguyễn Văn Phú và Đào Trung Lãm, K63 Vật lý; Giảng viên hướng dẫn là TS. Đỗ Quang Lộc, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Là một Trường đại học có thế mạnh về nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, phong trào nghiên cứu khoa học ở Trường ĐHKHTN diễn ra rất sôi nổi. Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng Hội nghị khoa học sinh viên trường đã có hơn 670 sinh viên tham gia với 432 báo cáo khoa học. Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2021 của các em sinh viên đã được thể hiện trong 15 công bố khoa học và 23 sản phẩm có tiềm năng ứng dụng.

Bản tin KH-CN, HUS.

 

  • Website cựu sinh viên