Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dành nhiều giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2022

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) có 4 đề tài gửi dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022. Kết quả, 04/04 đề tài đều đạt giải. Ngoài ra, sinh viên của Trường còn đạt giải khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giành nhiều giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2022

Sinh viên Nguyễn Như Ngân Hà, K64 CNKHTN Hóa học nhận Bằng khen Giải Nhì Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

04 đề tài của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được trao tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022, gồm:

1. Giải Nhì: Đề tài "Direct access to 2-Aryl-3-Cyanothiophenes by base-catalyzed three-component reaction of Chalcones with Benzoylacetonitriles and Elemental Sulfur". Sinh viên Nguyễn Như Ngân Hà, K64 CNKHTN Hóa học. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Mạc Đình Hùng, Khoa Hóa học.

2. Giải Nhì: Đề tài "Nghiên cứu sự phát tán và rủi ro sinh thái của phthalate trong nước thải và bùn thải thu quanh khu vực nội đô Hà Nội". Sinh viên Phạm Thị Linh Chi, K64 Hóa học. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Trần Mạnh Trí, Khoa Hóa học.

3. Giải Ba: Đề tài "Tìm hiểu cơ chế bám của allopurinol đối với HLA-A*24:02 bằng phương pháp mô phỏng động lực học phân tử". Sinh viên Lê Thị Phương Linh, K64 CNKHTN Sinh học. Giảng viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Thế Toàn, Khoa Vật lý.

4. Giải Ba: Đề tài " Nghiên cứu nâng cao cường độ tín hiệu Raman tăng cường bề mặt trên đế ZnO/Au bằng kích thích UV ". Sinh viên Trần Văn Tân, Khoa Vật lý. Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Nguyên Hải và PGS.TS. Nguyễn Việt Tuyên, Khoa Vật lý.

Với thành tích xuất sắc trong tổ chức phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022, Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường ĐHKHTN đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen và vinh danh trong buổi Lễ trao thưởng.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giành nhiều giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2022

Sinh viên Phạm Thị Linh Chi, K64 Hóa học nhận Bằng khen Giải Nhì Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022

 Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC) triển khai thực hiện. Năm 2022 có tổng số 416 đề tài đến từ 94 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước tham gia, trong đó 336 đề tài của sinh viên từ 89 cơ sở giáo dục đại học đảm bảo tính hợp lệ theo quy định đã được đưa vào xét chọn. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cả nước.

Các đề tài tham gia xét Giải thưởng đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá xếp loại, chọn ra những đề tài xuất sắc nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 10 Hội đồng khoa học đánh giá, xét giải vòng sơ khảo. Tại Lễ tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 250 đề tài để vinh danh và trao giải, trong đó có 12 giải Nhất, 44 giải Nhì, 78 giải Ba, 116 giải Khuyến khích.

Trong năm học vừa qua, sinh viên Trường ĐHKHTN cũng tích cực tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 (giải thưởng do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức). Kết quả: Đề tài " Nghiên cứu tích lũy vi nhựa từ môi trường vào các loài sinh vật biển tại vùng bờ tỉnh Bình Thuận” do nhóm sinh viên Hoàng Tú Hằng, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Thị Thu Uyên, Khoa Địa chất đã Giải khuyến khích.  Đề tài được thực hiện với sự hướng dẫn của TS. Lưu Việt Dũng Khoa Địa chất.

Bản tin KH-CN, HUS.

  • Website cựu sinh viên