Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

Đây là chủ đề cuộc hội thảo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHQGHN) diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2022 tại Vĩnh Phúc.

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN; GS.TS. Lê Thanh Sơn, PGS.TS. Ngạc An Bang, PGS.TS. Trần Quốc Bình, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường ĐHKHTN, Lãnh đạo các Khoa và phòng ban chức năng, Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trưởng Ban điều hành Hệ cử nhân khoa học tài năng, chuyên viên phụ trách đào tạo của các Khoa.

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN phát biểu khai mạc.

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường ĐHKHTN trình bày báo cáo đề dẫn.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn do GS.TS. Nguyễn Hữu Dư, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường trình bày, trong đó nhấn mạnh vào thực trạng đào tạo của Nhà trường hiện nay: số lượng sinh viên từ năm 2019 đến nay, “bức tranh” tuyển sinh năm 2022, những nhận định sơ bộ về công tác tuyển sinh, thách thức, triển vọng cùng một số gợi ý về giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

TS. Phạm Sỹ Liêm, Phó Trưởng khoa Địa lý trình bày tham luận.

Sau báo cáo đề dẫn là các tham luận của đại diện Phòng Đào tạo và các Khoa, Phòng ban chức năng, trong đó có một số tham luận đáng chú ý như: “Phát triển chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của xã hội: Cơ hội và thách thức”; “Công tác đào tạo Cử nhân Khoa học Tài năng – Tiên tiến và liên kết quốc tế: Góc nhìn từ khoa Hóa học”; “Học phí và lộ trình tự chủ đại học: Hiện trạng, một số đề xuất”, “Một số tiếp cận về đào tạo liên ngành và ngành kép tại Trường ĐHKHTN”…

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

PGS.TS. Trần Văn Tuấn, khoa Địa lý trao đổi tại hội thảo

Ngoài các tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo, một số đại biểu vắng mặt đã gửi ý kiến bằng văn bản tới Ban tổ chức. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã thảo luận trực tiếp các vấn đề liên quan, đồng thời đóng góp ý kiến qua mẫu phiếu thu thập về các vấn đề: công tác tuyển sinh, phát triển chương trình đào tạo, công tác tổ chức đào tạo,…

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

GS.TS. Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN

Phát biểu tổng kết chương trình, GS.TS. Lê Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã tóm lược những ý kiến đáng chú ý của các đại biểu tham dự chương trình, đồng thời khẳng định: Những ý kiến đa dạng với các góc nhìn khác nhau là  đóng góp quý báu để cải tiến công tác đào tạo của Nhà trường. Từ các ý kiến này, Nhà trường sẽ có giải pháp tối ưu nhất trong thời gian tới.

Một số hình ảnh về hội thảo:

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp
Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp
Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp
Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Trưởng phòng đào tạo trình bày tham luận: “Hoạt động đào tạo giai đoạn 2018-2022, định hướng giai đoạn 2022-2025”.

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

TS. Lê Huy Chuẩn, Phó Trưởng khoa Toán – Cơ – Tin học trình bày tham luận “Đào tạo đại học ở khoa Toán – Cơ – Tin học: Thực trạng và Định hướng”

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi, khoa Môi trường phát biểu.

Đào tạo đại học ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Thực trạng, triển vọng, thách thức và giải pháp

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, tiền thân là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đã có 66 năm truyền thống, uy tín trong đào tạo lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học sự sống. Hơn nửa thế kỷ qua, các lứa sinh viên của Nhà trường sau khi tốt nghiệp đã khẳng định được vị thế của mình, có nhiều đóng góp trong công cuộc phát triển đất nước; nhiều người trở thành các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyên môn, vươn xa tầm thế giới.

Những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường liên tục đổi mới trong công tác đào tạo: mở ngành mới, cải tiến chương trình đào tạo, tăng cường liên kết quốc tế. “Bức tranh” tuyển sinh của Trường đang có chiều hướng tốt, tuy nhiên vẫn cần những cải tiến để giữ vững chất lượng, hiệu quả trong đào tạo.

 

  • Website cựu sinh viên