Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

Đây là nội dung Hội nghị chuyên đề năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN.

Thực hiện chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ Trường ĐHKHTN nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 26/5/2023, Đảng uỷ Trường ĐHKHTN đã tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước”.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Đảng uỷ viên, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị cấp 2 của Nhà trường.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

ThS. Lê Thị Vân, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐHKHTN đang trình bày tham luận.

Tại hội nghị, ThS. Lê Thị Vân, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐHKHTN đã trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước”.

Theo ThS. Lê Thị Vân, việc tự chủ của trường đại học bao gồm tự chủ tổ chức, tự chủ học thuật và tự chủ tài chính. Tự chủ đại học có hành lang pháp lý là các văn bản luật và nghị định như: Luật số 34/2018/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học), Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo), Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập). Ngoài ra là các thông tư về quy chế đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, mở ngành, danh mục ngành; thông tư về chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học; Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

Một slide trong tham luận.

ThS. Lê Thị Vân cho biết: Theo phân loại mức tự chủ tài chính, Trường ĐHKHTN – ĐHQGHN đang ở nhóm 3: nhóm các đơn vị có mức tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên từ 10% đến dưới 100%, được nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí (hay còn gọi là đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên).

Trường ĐHKHTN đang có 29 chương trình đào tạo đại học, gồm 17 chương trình đào tạo chuẩn (học phí từ 980.000 đồng/tháng đến 1.170.000 đồng/tháng), 12 chương trình đào tạo thu học phí cao (2,5 triệu đến 3,5 triệu/tháng). Bức tranh thực trạng nguồn kinh phí tự chủ đã được đưa ra, từ đó báo cáo viên có những đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

PGS.TS.Trần Văn Tuấn, Bí thư chi bộ Khoa Địa lý phát biểu ý kiến.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

PGS.TS. Phó Đức Tài, Trưởng Khoa Toán – Cơ – Tin học phát biểu.

Sau bài trình bày tham luận của đại diện Phòng Kế hoạch – Tài chính, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để góp phần giúp Nhà trường nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và tự chủ từng bước. Các ý kiến đã được thư ký hội nghị ghi lại để Đảng uỷ Trường xem xét.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước

GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đang phát biểu tổng kết hội nghị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN đã tổng hợp các ý kiến góp ý của đại biểu, đồng thời nhấn mạnh về mục tiêu xây dựng cơ chế quản lý tài chính hiệu quả, tạo điều kiện và trao quyền cho các đơn vị, tăng nguồn thu của Nhà trường, tăng chênh lệch thu – chi, phát triển cơ sở vật chất, tăng thu nhập của cán bộ.

Những trao đổi từ hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và kế hoạch tự chủ từng bước” sẽ giúp cho Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường định hướng một số vấn đề và triển khai các công việc trong thời gian tới.

Ở nước ta, tự chủ đại học được coi là xu thế phát triển tất yếu, là điều kiện cần và đủ để các trường đại học tồn tại và phát triển trong xu thế cạnh tranh và hội nhập.

Điều 4, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (2018) ghi rõ: “Quyền tự chủ là quyền của cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mục tiêu và lựa chọn cách thức thực hiện mục tiêu; tự quyết định và có trách nhiệm giải trình về hoạt động chuyên môn, học thuật, tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và hoạt động khác trên cơ sở quy định của pháp luật và năng lực của cơ sở giáo dục đại học”.

  • Website cựu sinh viên