Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chính quy tập trung đợt 1 năm 2023 theo phương thức xét tuyển và xét tuyển thẳng như sau: 

1. Yêu cầu đối với người dự tuyển

1.1. Yêu cầu về văn bằng:

- Đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành. Ngành phù hợp là ngành đào tạo trình độ đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo (CTĐT) thạc sĩ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong Phụ lục 3;

- Có năng lực tiếng Anh đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh, ngành sư phạm ngôn ngữ Anh hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ Anh;

+ Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp trong thời gian không quá 2 năm với điều kiện thí sinh có sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (đủ 4 kỹ năng) để xét và công nhận tốt nghiệp trình độ đại học (chứng chỉ ngoại ngữ gửi kèm hồ sơ đăng ký dự tuyển);

 + Một trong các chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được cấp bởi các cơ sở tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN công nhận. Các chứng chỉ tiếng Anh hợp lệ được quy định trong Phụ lục 4Phụ lục 5.

1.2. Các yêu cầu khác:

- Kinh nghiệm công tác chuyên môn: Áp dụng đối với chuyên ngành Khoa học dữ liệu (quy định cụ thể trong Phụ lục 3);

- Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lí nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;

- Có đủ sức khoẻ để học tập;

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

2. Bổ sung kiến thức

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ nhưng phải học bổ sung kiến thức của chương trình đại học thì phải hoàn thành các học phần bổ sung trước khi dự tuyển (quy định trong Phụ lục 3).

3. Phương thức tuyển sinh

Các phương thức tuyển sinh thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) bao gồm:

            3.1. Xét tuyển thẳng: Đánh giá hồ sơ.

            3.2. Xét tuyển: Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh.

Danh mục các chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh như trong Phụ lục 2.

4. Tổ chức xét tuyển thẳng

4.1. Điều kiện xét tuyển thẳng

Các thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐHKHTN, đáp ứng các yêu cầu đối với người dự tuyển (nêu trong Mục 1) được xét tuyển thẳng nếu có bằng tốt nghiệp đại học của các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN và đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao được nhà nước đầu tư (xem  Phụ lục 1).

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Khá trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) thuộc các CTĐT đã được kiểm định hoặc còn thời hạn kiểm định trong thời gian thí sinh học tập trình độ đại học (xem  Phụ lục 1).

- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các CTĐT chuẩn, chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT của ĐHQGHN.

- Tốt nghiệp một số ngành đại học chính quy ngành phù hợp hạng Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ).

Điểm thưởng về thành tích nghiên cứu khoa học (xem quy định tại Mục 4.2 của thông báo này) có thể được cộng thêm vào điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của thí sinh để xét tuyển thẳng.

4.2. Quy định về mức điểm thưởng thành tích nghiên cứu khoa học

- Đối với công trình nghiên cứu khoa học sinh viên:

+ Đạt giải thưởng cấp ĐHQGHN hoặc cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: giải nhất 0,2 điểm, giải nhì 0,15 điểm, giải ba 0,1 điểm, giải khuyến khích 0,07 điểm;

+ Đạt giải thưởng cấp trường hoặc cấp khoa trực thuộc: giải nhất 0,1 điểm, giải nhì 0,07 điểm, giải ba 0,05 điểm.

- Đối với bài báo khoa học đăng ở tạp chí ISI: 0,3 điểm; bài báo đăng trên tạp chí Scopus/quốc tế khác: 0,2 điểm; bài báo đăng trên kỷ yếu Hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế/quốc gia: 0,15 điểm;

- Sinh viên có nhiều thành tích thì được tích lũy điểm thưởng nhưng không quá 0,5 điểm.

4.3. Hồ sơ xét tuyển thẳng

Hồ sơ xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ (Biểu mẫu được đăng trên website của Trường ĐHKHTN, http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/sau-dai-hoc.html), bao gồm:

- Đơn đăng kí xét tuyển thẳng (theo Mẫu 1A);

- Sơ yếu lí lịch (theo Mẫu 2A);

- Bản khai thành tích học tập và nghiên cứu khoa học (theo Mẫu 3A);

- Bản sao (công chứng) bằng đại học, bảng điểm đại học, văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh, giấy khen hoặc giấy chứng nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp.

- Bản photocopy bài báo hoặc báo cáo khoa học (gồm trang bìa tạp chí hoặc tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học, các trang có nội dung bài báo và trang mục lục).

Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào 1 túi hồ sơ, bên ngoài có dán bìa hồ sơ (theo Mẫu 4A).

4.4. Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng

Trường ĐHKHTN tổ chức xét tuyển thẳng ngay sau khi hết hạn thời gian nộp hồ sơ và thông báo kết quả cho thí sinh trước 17h00 ngày 21/04/2023, những thí sinh không được tuyển thẳng có thể tham dự  xét tuyển vào ngày 06/5/2023.

4.5. Nguyên tắc xét tuyển thẳng: xét đúng các đối tượng đã quy định, xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu.

5. Tổ chức xét tuyển

5.1. Điều kiện xét tuyển

Các thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐHKHTN, đáp ứng các yêu cầu đối với người dự tuyển (nêu trong Mục 1).

5.2. Hình thức xét tuyển 

Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn thí sinh. Hướng dẫn chi tiết được đăng tải trên website của Nhà trường.

5.3. Các mốc thời gian xét tuyển

- Đăng kí xét tuyển: từ ngày 01/3/2023 đến ngày 14/4/2023.

- Lịch xét tuyển:

+ Đánh giá hồ sơ (theo lịch của Hội đồng tuyển sinh);

+ Phỏng vấn thí sinh: ngày 06/5/2023 tại các tiểu ban chuyên môn, 07/5/2023 (ngày dự trữ).

- Công bố kết quả tuyển sinh: Trước ngày 17/5/2023.

- Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển: Trước ngày 03/6/2023.

5.4. Hồ sơ xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển thạc sĩ (Biểu mẫu được đăng trên website của Trường ĐHKHTN, http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/sau-dai-hoc.html), bao gồm:

- Đơn đăng kí xét tuyển đào tạo thạc sĩ (theo Mẫu 1B);

- Sơ yếu lí lịch (theo Mẫu 2B);

- Bản sao (công chứng) bằng đại học, bảng điểm đại học, văn bằng/chứng chỉ tiếng Anh, chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có);

- Minh chứng kinh nghiệm công tác chuyên môn (nếu có);

Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào 1 túi hồ sơ, bên ngoài có dán bìa hồ sơ (theo Mẫu 3B).

6. Đăng kí xét tuyển thẳng và xét tuyển

Việc đăng kí dự tuyển được thực hiện theo hai bước:

Bước 1: Đăng kí trên phần mềm tuyển sinh sau đại học:

- Thí sinh truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn/và thực hiện đăng kí dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh đã đăng kí tài khoản trong những kì tuyển sinh trước và chưa nhập học tại bất kì đơn vị nào trong ĐHQGHN có thể sử dụng tài khoản đã có để đăng kí dự tuyển. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

- Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 01/3/2023 đến 17h00 ngày 14/4/2023.

- Thí sinh không hoàn thành việc đăng kí trực tuyến sẽ không đủ điều kiện dự tuyển.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

- Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo các Mục 4.3 hoặc Mục 5.4.

- Thời gian nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 31/3/2023 đến ngày   14/4/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo (Phòng 406 nhà T1), Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

7. Lệ phí dự tuyển

            Lệ phí dự tuyển là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng chẵn) được nộp bằng cách chuyển khoản, nội dung chuyển khoản như sau:

- Cấu trúc lệnh chuyển tiền nộp lệ phí tuyển sinh:

CK LPTSSDH <2023> [Mã đăng kí dự tuyển của thí sinh]

- Số tài khoản: 22210000586899 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân.

Mã đăng kí dự tuyển của thí sinh được cấp khi thí sinh đăng kí thành công trên cổng thông tin tuyển sinh.

8. Học phí, học bổng

            - Học phí, lộ trình tăng học phí của hệ đào tạo thạc sĩ tuân theo quy định của nhà nước và các quy định khác có liên quan.

            - Học bổng hỗ trợ học tập theo quy định của Trường ĐHKHTN và của ĐHQGHN. Ngoài ra, còn có nhiều học bổng tài trợ do các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân tài trợ.

Thông tin chi tiết liên hệ:

  • Phòng Đào tạo (Phòng 406 nhà T1), Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Điện thoại: 02438582542, E.mail: saudaihoc@hus.edu.vn./.