THÔNG BÁO

V/v tiếp tục triển khai công tác dạy - học trực tuyến

 

Kính gửi:   - Ban lãnh đạo các khoa;

                - Trường THPT Chuyên KHTN;

                - Sinh viên đại học chính quy, học viên và nghiên cứu sinh.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội; căn cứ Công văn số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID19 Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN) thông báo kế hoạch triển khai công tác dạy - học của học kỳ II năm học 2020-2021 như sau:

1. Sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên) tiếp tục không học tập trung tại giảng đường mà học trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc do tập trung đông người đến hết ngày 07/3/2021 như đã thông báo theo Công văn số 359/TB-ĐHKHTN ngày 17/02/2021 của Trường ĐHKHTN.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, sinh viên trở lại học tập trên giảng đường (kể cả các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm) từ ngày 08/3/2021 (dự kiến) trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh (như sinh viên tự theo dõi sức khoẻ, đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thường xuyên rửa tay bằng nước diệt khuẩn, định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí,…).

3. Học sinh Trường THPT Chuyên KHTN thực hiện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đồng thời Trường THPT Chuyên KHTN căn cứ tình hình thực tiễn để triển khai các nội dung phù hợp, đảm bảo chương trình đào tạo chung.

4. Các mốc thời gian khác và lịch trình đào tạo Học kỳ II năm học 2020-2021 tiếp tục được thực hiện theo Công văn số 2390/ĐHKHTN-ĐT ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về lịch trình đào tạo năm học 2020-2021.

Cán bộ, giảng viên và người học nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng đã hướng dẫn và cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường./.