Kính gửi:   - Ban lãnh đạo các khoa;

                  - Sinh viên đại học chính quy, học viên và nghiên cứu sinh.

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội; căn cứ các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục&Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch tiếp tục triển khai công tác dạy - học của học kỳ II năm học 2020-2021 đối với sinh viên và học viên sau đại học như sau:

1. Sinh viên, học viên sau đại học (gọi chung là sinh viên) tiếp tục không học tập trung tại giảng đường mà học trực tuyến để hạn chế việc tiếp xúc do tập trung đông người đến hết ngày 14/3/2021.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, sinh viên trở lại học tập trên giảng đường (kể cả các học phần thực hành tại phòng thí nghiệm) từ ngày 15/3/2021 (dự kiến) trên cơ sở đảm bảo các điều kiện an toàn trong phòng chống dịch bệnh (như sinh viên tự theo dõi sức khoẻ, đo thân nhiệt hằng ngày, đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thường xuyên rửa tay bằng nước diệt khuẩn, định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí,…).

3. Các mốc thời gian khác và lịch trình đào tạo Học kỳ II năm học 2020-2021 tiếp tục được thực hiện theo Công văn số 2390/ĐHKHTN-ĐT ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về lịch trình đào tạo năm học 2020-2021.

Cán bộ, giảng viên, người lao động và người học nghiêm túc chấp hành những quy định về phòng chống dịch do các cơ quan chức năng đã hướng dẫn và cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường./.