Kết quả chấm phúc khảo THPT Chuyên năm 2021

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội xin thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2021 như sau:

1. Tra cứu kết quả phúc khảo tuyển sinh Chuyên: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html

2. Lịch nhập học: 

- Địa điểm: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, số 182 đường Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thời gian: Thứ Sáu,  ngày 02 tháng 07 năm 2021.

3. Hướng dẫn thủ tục nhập học: Thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo xem hướng dẫn thủ tục nhập học theo tại thông báo: http://hus.vnu.edu.vn/thong-bao/dao-tao-tuyen-sinh/huong-dan-lam-thu-tuc-nhap-hoc-lop-10-truong-thpt-chuyen-khoa-hoc-tu-nhien-nam-2021-75998.html#.YNxvWOgzY2x

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên