HƯỚNG DẪN THÍ SINH NỘP LỆ PHÍ TUYỂN SINH QUA CỔNG VIETTEL PAY

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hướng dẫn thí sinh nộp lệ phí tuyển sinh qua cổng VIETTEL PAY theo các bước như sau:

1. Thí sinh đăng ký thông tin theo link: 

https://docs.google.com/forms/d/15Pw_VD-6sZ7AI9uVRGGmczcHbGgVZSOCyu39NTFz7KY/viewform?chromeless=1&edit_requested=true 

Thực hiện nộp lệ phí qua Viettelpay:  + sau 14h00 cùng ngày nếu đăng ký thông tin trước 12h00;

                                                                  + sau 17h30 cùng ngày nếu đăng ký thông tin trước 17h30;

                                                                 + sau 8h00 ngày hôm sau nếu đăng ký thông tin sau 17h30;

2. Nộp lệ phí qua cổng Viettelpay:

Việc nộp lệ phí tuyển sinh qua cổng ViettelPay được thực hiện theo 02 hình thức, thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 02 hình thức này. Cụ thể như sau:

I.Hình thức 1: Tự thanh toán qua ứng dụng ViettelPay, gồm 06 bước: (số điện thoại hỗ trợ 0983.421.216 Phạm Ngọc Vĩnh)

- Bước 1: Đăng ký tài khoản ViettelPay online theo link sau (nếu chưa có):

https://docs.google.com/forms/d/15Pw_VD-6sZ7AI9uVRGGmczcHbGgVZSOCyu39NTFz7KY/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

- Bước 2: Cài đặt ứng dụng ViettelPay về máy điện thoại (nếu chưa có) Nhập số điện thoại đăng ký ==> Xác nhận đăng ký (Kiểm tra thông tin số điện thoại đăng ký Xem và đồng ý với "Điều khoản sử dụng", chọn "Tiếp tục") ==> Xác thực đăng ký qua OTP (Nhập mã xác thực OTP được gửi về số điện thoại) ==> Thiết lập mật khẩu để hoàn tất (Đặt mật khẩu gồm 6 chữ số và xác nhận lại mật khẩu). Chọn đăng ký để hoàn tất.

  Video hướng dẫn tại đường link sau:

( https://www.youtube.com/watch?v=MyZwVVur5kI )

- Bước 3: Mở ứng dụng ViettelPay và đăng nhập theo thông tin tài khoản đã đăng ký tại Bước 1

- Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản ViettelPay, có 03 cách để nạp tiền

+ Cách 1: Liên kết thẻ ngân hàng nội địa (ATM) ==> Nạp tiền vào tài khoản ViettelPay. Thí sinh thực hiện theo các bước hướng dẫn như trong hình 1 dưới đây hoặc xem video theo link sau (https://www.youtube.com/watch?v=MZBPl0GmGfQ).

LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ QUA CỔNG VIETTEL PAY

Hình 1. Thực hiện nạp tiền vào tài khoản ViettelPay bằng liên kết thẻ ngân hàng nội địa

LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ QUA CỔNG VIETTEL PAY

+ Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản ViettelPay. Thí sinh thực hiện theo các bước hướng dẫn như trong hình 2.

LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ QUA CỔNG VIETTEL PAY

Hình 2. Thực hiện nạp tiền vào tài khoản ViettelPay bằng chuyển khoản

+ Cách 3: Nạp tiền tại các cửa hàng giao dịch Viettel, Viettel Store, Viettel Post. Thí sinh chuẩn bị tiền đến các cửa hàng giao dịch của Viettel gần nhất để được hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản ViettelPay của mình.

- Bước 5: Thực hiện thanh toán theo các hướng dẫn trên ứng dụng ViettelPay như hình 3.

Đăng nhập tài khoản ViettelPay ==> Tìm kiếm “tu nhien” ==> Chọn “ĐH Khoa Học Tự Nhiên HN” ==> Nhập mã thanh toán (mã số này chính là số CMT/CCCD)  ==> Tích chọn Thanh toán ==> Xác nhận thanh toán bằng cách nhập mật khẩu ViettelPay & OTP để hoàn thành thanh toán. (hoặc xem video theo link sau): https://youtube.com/watch?v=-3q_6FQJvPM&feature=share

LỆ PHÍ TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ QUA CỔNG VIETTEL PAY

Hình 3. Thực hiện thanh toán trên ứng dụng ViettelPay

II.Hình thức 2: Nhờ thanh toán tại các phòng giao dịch của Viettel, gồm 03 bước:

- Bước 1: Thí sinh đến các phòng giao dịch gần nhất của Viettel trên toàn quốc đọc mã thanh toán đã được cấp trên hệ thống của trường đọc cho GDV tiến hành thanh toán. ( giao dịch tại hệ thống cửa hàng của Viettel sẽ mất phí giao dịch).

- Bước 2: Thực hiện nộp lệ phí theo hướng dẫn của nhân viên phòng giao dịch.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua tin nhắn Zalo: Phạm Ngọc Vĩnh 0983421216

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên