Sự kiện sắp tới
0:00 - 06/12/2024
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Hội thảo trực tuyến "Một số công nghệ trong nghiên cứu, đào tạo"

Thời gian
: 09:00 18/08/2021
Địa điểm
: Trực tuyến
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

Nhằm hỗ trợ cho các nhà khoa học tiếp cận một số công nghệ hiện đại phục vụ nghiên cứu và đào tạo, Công ty TNHH 2H Instruments phối hợp với Trường ĐHKHTN tổ chức hội thảo trực tuyến "Một số công nghệ trong nghiên cứu, đào tạo"

Hội thảo trực tuyến Một số công nghệ trong nghiên cứu đào tạo
 
Hội thảo trực tuyến Một số công nghệ trong nghiên cứu đào tạo
 

 


Liên hệ

Họ và tên
:Phòng Khoa học - Công nghệ
E-Mail
:pkhcn@hus.edu.vn
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: