Sự kiện sắp tới
0:00 - 06/12/2024
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt

Thời gian
: 18:00 28/10/2020
Địa điểm
: Giảng đường lớn tầng 7, nhà T5, trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

Gặp mặt giữa lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên với sinh viên khóa QH.2020.T (K65) trúng tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt năm 2020.

Hoạt động diễn ra từ 18h các ngày 28, 29, 30/10/2020 tại Hội trường tầng 7 nhà T5, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt
Gặp mặt tân sinh viên các chương trình đào tạo đặc biệt

 


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: