Sự kiện sắp tới
0:00 - 06/12/2024
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Đánh giá và kiểm định chất lượng của AUN-QA lần thứ 237

Thời gian
: 00:00 04/10/2021
Địa điểm
: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

Đánh giá và kiểm định chất lượng của AUNQA lần thứ 187
 

Thực hiện kế hoạch đánh giá và kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021, Chương trình đánh gia chất lượng của AUN-QA lần thứ 237 đối với 03 chương trình đào tạo bậc cử nhân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ được tổ chức như sau:

1. Thời gian: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021

2. Hình thức tổ chức: Chương trình đánh giá chất lượng của AUN-QA lần thứ 237 sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom.

3. Nội dung chương trình đánh giá chất lượng:

03 chương trình đào tạo Cử nhân của Trường ĐHKHTN tham gia đợt đánh giá và kiểm định chất lượng của AUN-QA lần này bao gồm:

- Chương trình Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Khoa Địa chất)

- Chương trình Cử nhân Hóa dược (Khoa Hóa học)

- Chương trình Cử nhân Công nghệ Sinh học (Khoa Sinh học)


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: