Sự kiện sắp tới
0:00 - 06/12/2024
Ngày
giờ
:
phút
:
giây

Đánh giá và kiểm định chất lượng của AUN-QA lần thứ 187

Thời gian
: 08:00 02/11/2020
Địa điểm
: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại biểu tham dự
:

Nội dung:

Đánh giá và kiểm định chất lượng của AUNQA lần thứ 187
Đánh giá và kiểm định chất lượng của AUN-QA lần thứ 187

Thực hiện kế hoạch đánh giá và kiểm định chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002, Chương trình đánh gia chất lượng của AUN-QA lần thứ 187 đối với 02 chương trình đào tạo bậc cử nhân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ được tổ chức như sau:

1. Thời gian: từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

2. Hình thức tổ chức: Chương trình đánh giá chất lượng của AUN-QA lần thứ 187 sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom.

3. Nội dung chương trình đánh giá chất lượng:

02 chương trình đào tạo Cử nhân của Trường ĐHKHTN tham gia đợt đánh giá và kiểm định chất lượng của AUN-QA lần này bao gồm:

- Chương trình Cử nhân Quản lý Đất đai (Khoa Địa lý)

- Chương trình Cử nhân Khoa học Vật liệu (Khoa Vật lý)


Liên hệ

Họ và tên
:
E-Mail
:
Điện thoại
:
Địa chỉ liên hệ
: