Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm trong nước do Trường ĐHKHTN tổ chức năm 2010


TT

Tên hội thảo/hội nghị/tọa đàm

Thời gian


tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

1.

Hội thảo khoa học Địa chất kiến tạo Miền bắc việt Nam và Miền nam Trung Quốc

T4/2010

Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc

2.

Hội thảo lần thứ 2 báo cáo kết quả Nhiệm vụ Nghị định thư Việt Nam – CHLB Đức về “Phát triển và tối ưu các giải pháp loại bỏ ô nhiễm asen trong nước ngầm dùng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt của các hộ nông dân vùng châu thổ sông Hồng, Việt Nam”

T4/2010

Trường ĐHTH Karlsruhe, CHLB Đức

3.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và Công nghệ lần thứ nhất

T5/2010

 

4.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2010

T5/2010

 

5.

Hội thảo ứng dụng công nghệ Radar xuyên đất trong nghiên cứu địa chất tai biến - Chương trình hợp tác với Na Uy

T5/2010

Viện NGI – Na Uy

6.

Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 "Xác suất-Thống kê: nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy

T5/2010

Viện Toán học và Trường ĐHKHTN

7.

Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 1999-2009 và tổng kết 15 năm tham gia Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo

T6/2010

 

8.

Hội thảo “Phát triển năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực nông thôn ven biển Việt Nam”

18/9/2010

Trường ĐHKHTN, Chính quyền địa phương Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định

9.

Nâng cao năng lực quản lý môi trường cho cán bộ cấp huyện và sở, ban, nghành tỉnh Hải Dương

T10/2010

UBND tỉnh Hải Dương; Trường ĐHKHTN; Viện Khoa học Quy hoạch và Phát triển sinh thái Leibniz (CHLB Đức)

10.

Hội thảo lần thứ 3 báo cáo kết quả Nhiệm vụ NDT Việt Nam – CHLB Đức về “Phát triển và tối ưu các giải pháp loại bỏ ô nhiễm asen trong nước ngầm dùng cho mục đích ăn uống và sinh hoạt của các hộ nông dân vùng châu thổ sông Hồng, Việt Nam”

T11/2010

Trường ĐHTH Karlsruhe, CHLB Đức

 


  • Website cựu sinh viên