Danh mục hội nghị/hội thảo/tọa đàm trong nước do Trường ĐHKHTN tổ chức năm 2012


TT

Tên hội thảo/hội nghị/tọa đàm

Thời gian

tổ chức

Đơn vị phối hợp tổ chức

1.

Hội nghị Khoa học Sinh viên Trường ĐHKHTN 2012

4/2012

 

2.

Hội Nghị khoa học cán bộ năm 2012 - Tiểu ban Khí tượng, Thủy Văn và Hải dương học

4/2012

 

3.

Hội nghị Khoa học cán bộ năm 2012 - Tiểu ban Vật lý

4/10/2012

 

4.

Hội Nghị khoa học cán bộ năm 2012 - Tiểu ban Môi trường

10/2012

 

5.

Hội nghị Khoa học cán bộ năm 2012 - Tiểu ban Địa chất

11/2012

 

6.

Hội nghị Khoa học Trường ĐHKHTN 2012

10/2012

 

7.

Hội thảo Khám phá thuốc mới phòng trị viêm gan C và B

5/2012

Công ty tư vấn khoa học Protein (Hoa Kỳ)

 

8.

Hội thảo Xác suất Thống kê mừng thọ GS. Nguyễn Duy Tiến 70 tuổi

18/8/2012

Khoa Toán-Cơ-Tin học

 

9.

Hội nghị Khoa học Địa lý - Địa chính

9/2012

 

10.

Hội nghị Khoa học lần thứ VII Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Tiểu ban liên ngành “Công nghệ Môi trường và Phát triển Bền vững” với chủ đề “Khoa học và Công nghệ Môi trường vì Ngày mai Sạch Hơn”

9/10/2012

 

11.

Hội thảo Khoa học và Công nghệ Hóa học vô cơ lần thứ nhất

26/10/2012

ĐH Bách khoa Hà Nội,

ĐH Sư phạm Hà Nội

 

12.

Hội nghị các nhà khoa học trẻ toàn quốc trong lĩnh vực tự nhiên và công nghệ lần thứ hai

03/11/2012 -04/11/2012

Đoàn Trường ĐHKHTN

 

13.

Hội thảo giới thiệu chương trình học và học bổng trường Đại học khoa học và công nghệ Hàn Quốc (UST)

23/11/2012

Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST)

 

14.

Nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ môi trường trong khai thác khoảng sản tại tỉnh Hòa Bình

26/11/2012

Sở Tài nguyên và Môi trường Hòa Bình; Viện phát triển vùng và đô thị sinh thái IOER, CHLB Đức

 

15.

Hội nghị tập huấn quản lý Khoa học công nghệ 2012

14/12/2012

 

16.

Hội thảo giới thiệu máy gia tốc Pelletron và ứng dụng

26/12/2012

   • Website cựu sinh viên